Folkhälsomyndigheten får årets klarspråkspris

Klarspråkskristallen 2023 tilldelas Folkhälsomyndigheten för ett nydanande klarspråksarbete i ett mångspråkigt Sverige.

Pristagare med blommor och diplom.

På Språkrådsdagen delade kulturminister Parisa Liljestrand ut Klarspråkskristallen till Folkhälsomyndigheten. Foto: Tone Gellerstedt/Isof.

Språkrådet på Isof delar ut årligen ut Klarspråkskristallen till en myndighet, region eller kommun. Utmärkelsen uppmärksammar goda resultat i arbetet för begripliga texter och uppmuntrar till fortsatta språkvårdsinsatser. Årets pristagare Folkhälsomyndigheten har genom mångspråkig, klarspråksorienterad och mottagaranpassad kommunikation lyckats förse alla medborgare i Sverige med viktig samhällsinformation.

Juryns motivering:

Med ett innovativt förhållningssätt till mångspråkig, klarspråksorienterad och mottagaranpassad kommunikation kombinerar myndigheten olika medier för att anpassa och variera sitt budskap beroende på mottagare och situation. Genom gedigen samverkan med olika yrkesgrupper, andra myndigheter, kommuner och regioner samt inte minst mottagargrupperna själva lyckas Folkhälsomyndigheten förse alla medborgare i Sverige med viktig samhällsinformation.

Klarspråkskristallen delades ut den 27 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Parisa Liljestrand.

Kontakt

Ingrid Olsson
Språkvårdare på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: ingrid.olsson@isof.se
Telefon: 073-558 60 77

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!