Vinnare av Klarspråkskristallen 2020: Uthållighet och engagemang viktigast

Uthållighet och engagemang på alla nivåer. Det är de viktigaste faktorerna för att hålla liv i klarspråksarbetet på konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Fotografi föreställande två kvinnor som står i ett konferensrum framför en stor skärm. På skärmen syns ytterligare fem personer som deltar via länk. Alla ser glada ut. En av personerna framför skärmen har en bukett blommor i handen.

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad höll en prisceremoni på distans. Foto: Andrea Utbult.

På konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad har vi ett aktivt klarspråksarbete sedan 2017. Det innefattar bland annat obligatorisk grundutbildning för alla medarbetare och riktade insatser till särskilda grupper. Förutom det interna arbetet så utbildar vi också stadens webbredaktörer, som publicerar innehåll på goteborg.se.

Många av våra medarbetare har direktkontakt med medborgare varje dag. Både per telefon, vid besök och skriftligt i olika kanaler. En vanlig upplevelse hos medarbetarna är att den skriftliga kommunikationen är svårast, och att språket ofta blir mer byråkratiskt där.

Samtalar, övar och reflekterar tillsammans

På våra grundutbildningar får alla möjlighet att samtala om klarspråk, lära sig grundläggande principer, öva på olika typer av texter och reflektera tillsammans. Efter utbildningen får alla ett diplom med klarspråkstips att sätta upp vid sitt skrivbord.

Kommunikationsavdelningen har dessutom utvecklat en egen metod som kallas e-postcoachning, där vi tar stickprover på mejlsvar och analyserar dem enligt nio olika principer. Sedan återkopplar vi till arbetsgruppen i en workshop.

Politiska beslutsunderlag måste vara begripliga

För att säkerställa att de politiska beslutsunderlagen är begripliga är klarspråksgranskning numera också en del i nämndprocessen. Om politikerna ska kunna fatta välgrundade beslut måste våra tjänsteutlåtanden och underlag vara skrivna på ett sätt som är tillgängligt för alla.

Klarspråk är ju ytterst en fråga om demokrati. För att Göteborgs Stads målgrupper ska kunna ta del av och påverka stadens tjänster och service måste de förstå vilka tjänsterna är.

Klarspråk kan aldrig vara ett separat projekt

Vikten av ett enkelt och begripligt språk måste genomsyra allt arbete vi gör varje dag. Klarspråk kan aldrig vara ett separat projekt för kommunikationsavdelningen. Förutom kommunikatörerna är även förvaltningscontrollern, nämndsekreteraren, verksamhetsutvecklarna och webbstrategerna drivande i klarspråksfrågan.

Uthållighet och engagemang på alla nivåer är de viktigaste faktorerna för att hålla liv i klarspråksarbetet. Det blir aldrig färdigt. Vi kan aldrig luta oss tillbaka och tänka att ”nu har alla gått kursen, check på den”. Min känsla är ändå att vi har kommit en bit på väg och skapat en högre medvetenhet. Förhoppningsvis kan det sprida sig till fler och inspirera andra.

Malin Baeza Roos
Kommunikationschef vid Konsument- och medborgarservice, som samordnar
och utvecklar Göteborgs Stads service