Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad, tilldelas Klarspråkskristallen 2020

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad tilldelas Klarspråkskristallen 2020 för ett gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus.

Varje år delar Språkrådet ut Klarspråkskristallen. Med utmärkelsen vill Språkrådet belöna en myndighet, region eller kommun som gjort ett bra arbete med att skriva begripliga texter. Årets tema var "nya metoder och nya kanaler för klarspråksarbete", vilket årets pristagare Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad, har gett goda exempel på.

”Årets pristagare av Klarspråkskristallen har lyckats med den viktiga uppgiften att hitta nya metoder, och nya kanaler, för sitt klarspråksarbete för att nå ut med information till människor”, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en videohälsning till vinnarna.

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad är en förvaltning som arbetar mycket med att kommunicera med stadens medborgare, bland annat genom text. För att kommunikationen ska vara så tydlig som möjligt utbildas alla medarbetare i hur de kan skriva klarspråk i arbetet.

"Konsument- och medborgarservices arbete kan inspirera andra kommunala verksamheter, både inom och utanför Göteborgs stad", skrev juryn i sin motivering.

Priset kommer att delas ut på Språkrådsdagen 2021.

Videohälsningen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Kontakt

Ingrid Olsson, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

E-post: ingrid.olsson@isof.se

Telefon: 073-558 60 77

Malin Baeza Roos, kommunikationschef och verksamhetschef demokrati på Konsument- och medborgarservice Göteborgs stad

E-post: malin.baeza@kom.goteborg.se

Telefon: 076-116 73 50