Tornedalsteatern får Minoritetsspråkspriset 2021

Minoritetsspråkspriset 2021 går till Tornedalsteatern som arbetar brett och inkluderande för att tillgängliggöra såväl meänkieli som den tornedalska kulturen.

Minoritetsspråkspriset delas ut till en person, förening, kommun eller annan organisation som gjort viktiga insatser för minoritetsspråken i Sverige. I detta sammanhang avses alla språk förutom svenska, såväl talade som tecknade, och inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

År 2021 får Tornedalsteatern utmärkelsen, bland annat för att de inkluderar såväl olika åldrar som olika språkgrupper i sitt arbete. Ur juryns motivering: ”Teatern vänder sig både till barn och vuxna, och med hjälp av textning på scenen kan alla, oavsett kunskaper i meänkieli, ta del av föreställningarna.”

Minoritetsspråkspriset delas ut på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen, som i år arrangerades digitalt den 5 maj. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Amanda Lind.