Rapporter och publikationer

Vi följer romskans utveckling, och tar fram rapporter och publikationer om språket och dess utveckling.

Filtrerat på Folkminnen. Nollställ filtrering