Isofs meänkieliseminarium 2023

Välkommen till Isofs meänkieliseminarium i Luleå den 9 november!

Fakta

Tid: 9 november 2023, kl. 12.30–18

Plats: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå

Pris: Deltagande är kostnadsfritt

Anmälan: Via anmälningsformuläret på sidan Isofin meänkieliseminaari 2023. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

Seminariet är till för alla som är intresserade av meänkieli och nationella minoritetsspråk. I programmet hittar ni olika presentationer och samtal – och givetvis fika. Kom och lyssna och samtala om meänkieli! Du får träffa meänkielitalare, språkintresserade och andra som arbetar på eller med meänkieli. På årets seminarium tar vi upp språkvård, språkrevitalisering och speciellt barns språklärande.

Program

Prukammi

 


12.30 –13.00

Registrering

Utställarbord
Kom och träffa Isof, föreningen Meänmaa, Resursbiblioteket för Meänkieli, Polarbibblo och Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T), som alla har utställarbord utanför seminarielokalen.

13.00 –13.30

Välkomna
Språkvårdare i meänkieli Meri Alarcón och Elina Kangas, Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Nationellt språkcentrum för meänkieli om deras uppdrag och pågående projekt
Språkfrämjare Göran Lahti, Susanna Lörstrand Unga, Adam Selldén och Britta Tervaniemi, Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Språk: meänkieli och svenska

13.30–14.30

”Kieli laittaa ja valet voittaa! - Fake it until you make it!” Lärande lekar på meänkieli
Projektarbetare Emma Kiviniemi, Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T)

Meänkieli och sång. Vilken betydelse har sång när man lär sig ett nytt språk?
Pedagog Astrid Kruukka

Språk: svenska och meänkieli

14.30–15.30

Fikarast

Utställarbord

15.30–16.30

Meänkieliavdelningens resa. Om hur Charlottendals Förskola i Luleå startade meänkieliavdelningen Väylä och hur det går idag?
Pedagogerna på avdelningen Väylä Mia-Maria Engberg, Rose-Marie Groth, Marika Rintala och rektor Kirsi Lagerdahl, Charlottendals förskola.
Luleå kommuns skolchef Maarit Enbuske, strateg Anne-Mari Angeria och metodutvecklare Nils Bertil Heikka, Luleå kommun.

Språk: svenska och meänkieli

16.30–17.30

”Teach the children to speak the language” (Lär barnen prata språket) – Starka språkmodeller för meänkieli
Inga Lill Sigga Mikkelsen, forskare vid Norges arktiske universitet (UiT)

Inga Lill Sigga Mikkelsen jobber som overingeniør ved Norges Artiske universitet (UiT), hvor hun jobber med samisk språkteknologi. Inga har lenge vært engasjert i at samiskopplæringen i barnehage og skole skal gi gode språklige resultater, altså at barna som får et samisk tilbud virkelig skal bli samiskspråklige. I foredraget vil hun diskutere hva som skal til for at barn blir produktivt meankielispråklige.

Språk: norska

 

17.30–17.45

Kort paus

17.45–18.00

Slutord
Vad tar vi med oss från den här dagen? Hur går vi vidare? Önskemål till nästa års seminarium?