Ny utökad upplaga av jiddischordboken

Nu finns en ny och omarbetad version av jiddisch-svensk-jiddisch-ordbok. Ordboken innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska.

Ordboken gavs ursprungligen ut av Megilla-förlaget år 2005. För några år sedan tog lagret slut och ordboken trycktes inte igen. 2018 köpte Isof rättigheterna till ordboken för att kunna uppdatera den och ge ut den på nytt. Språkrådets språkvårdare i jiddisch, Jean Hessel, inledde ett arbete tillsammans med Megilla-förlagets Peter David, som var den som gav ut boken första gången. Allt för att kunna ge ut en modernare ordbok som innehåller fler termer som kan behövas i dagens samhälle.

Drygt 1 100 nya ord

Ordboken är nu utökad med drygt 1 100 ord och innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska. Många ord som nu har tillförts rör datateknik, som mobiltelefontermer, men också moderna sociala och medicinska termer och andra ord som man kan behöva i ett basordförråd i dag.

Du finner tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet, och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet. Ordboken innehåller även en kortfattad grammatikdel som utarbetades av Lennart Kerbel när ordboken först gavs ut.

Isof tackar

Isof riktar stor tacksamhet till Megilla-förlaget och till Lennart Kerbels arvingar som har givit oss den här chansen att förse marknaden med ett nytt verktyg att sätta i händerna på nya jiddischstudenter och andra intresserade.

Under 2021 planerar Isof att ge ut en digital version av ordboken med en god sökfunktion.