Inspirationsdag för lärare
och pedagoger

Välkommen till en inspirationsdag för lärare och pedagoger! Delta på plats i Stockholm eller ta del av föreläsningarna digitalt.

Faktaruta

Tid: 16 augusti 2023 kl. 10–17

Plats: Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19, Stockholm. Eftermiddagens föreläsningar kommer även att livesändas på den finskspråkiga evenemangssidan. För att följa livesändningen krävs ingen anmälan.

Anmälan: För att delta på plats, anmäl dig via anmälningsformuläret på den finskspråkiga evenemangssidan senast den 9 augusti. För att följa livesändningen krävs ingen anmälan.

Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt, fika och lunch ingår.

Inspirationsdagen riktar sig till lärare, pedagoger och fritidsledare som arbetar i Sverigefinska miljöer.

Föreläsningarna är på finska men vid behov kan de simultantolkas till svenska för de som är på plats i Stockholm.

Föreläsningarna kommer i efterhand att textas till svenska och kommer att finnas tillgängliga här på webben.

Evenemanget arrangeras av Språkcentrum finska vid Isof i samarbete med Sverigefinska skolan i Stockholm.

Dagens teman

  • det finska språket
  • språkligt medveten pedagogik
  • språkmedvetenhet
  • anpassning av undervisningen

Presentation om språklig pedagogik

Presentation om digitala verktyg

Program

10.00 Anmälan börjar

10.00–12.00 Tillfälle att träffa kollegor och utställare

  • inspiration och tips
  • nätverkande

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Språkligt ansvarsfull pedagogik som lärandestöd
Jenni Alisaari, universitetslektor, Stockholms universitet

Språkligt medveten eller språkligt ansvarsfull pedagogik handlar om att erkänna de utmaningar som de olika språken har samt stödja alla elevers lärande utifrån dessa. Att praktisera språkligt ansvarsfull pedagogik är inte svårt och kan även göras genom små medel – den här föreläsningen ger flera exempel på hur.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Digitala verktyg i språkundervisning
Språkgruppen Kielo och IKT-gruppen på Sverigefinska skolan i Stockholm

16.00–17.00 Slutord, förfriskningar och mingel