Romani chib och romska berättartraditioner – levande kulturarv i Sverige

Lördagen den 2 september premiärvisas Charlotte Hyltén-Cavallius film Språkbevararen om Johan Dimitri Taikon på Mångkulturellt centrum i Fittja. I anslutning till filmpremiären blir det också ett panelsamtal om kultur- och språkbevarande. Programmet startar klockan 14.

Filmvisning och panelsamtal: Romani chib och romska berättartraditioner – levande kulturarv i Sverige

Filmvisning och panelsamtal: Romani chib och romska berättartraditioner – levande kulturarv i Sverige

Språkbevararen

Språkbevararen handlar om språkaktivisten, Johan Dimitri Taikon. Redan under 1930-talet kämpade han för romska barns rätt att gå i skola. Själv var han analfabet, men behärskade till fulländning den muntliga ordakonsten och kunde ur minnet berätta hundratals folksagor. Filmen förmedlar berättelsen om Johan Dimitri Taikons centrala roll i arbetet med att skapa en romsk-svensk ordbok, en beskrivning av språket romani chib som det talades på 1940-talet och dokumentationen av romsk muntlig tradition. Filmskapare: Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare, Institutet för språk och folkminnen

Panelsamtal

Bevarandet av språk och kultur har varit en angelägenhet under hela 1900-talet och initiativ har inte sällan kommit från utövarna själva. Hur ser situationen ut idag och hur kan civilsamhället involveras i bevarande och vidareförande? Vilken roll kan skolor och bibliotek ha?

I panelen:

  • Jenni Kay, språkfrämjare romani chib, Institutet för språk och folkminnen
  • Domino Kai, språkfrämjare romani chib, Institutet för språk och folkminnen
  • Bagir Kwiek, samordnare för det Romska biblioteket - Stadsbiblioteket i Malmö. Kulturrådets läsambassadör 2019-2021
  • Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare, Institutet för språk och folkminnen
  • Moderator: Sari Pesonen, revitaliseringsexpert, Institutet för språk och folkminnen