”Meänkieli är en viktig del av Sveriges kulturarv”

Det var en gnistrande kall och solig dag när kulturminister Parisa Liljestrand besökte Språkcentrum för meänkieli i Övertorneå. Ett stort antal föreningar och organisationer var på plats, tillsammans med representanter från Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Porträtt.

”Meänkieli är en del av vårt gemensamma kulturarv" sade kulturminister Parisa Liljestrand under sitt besök på språkcentrum i Övertorneå. Foto: Marcus Stenberg/Övertorneå kommun.

Lördagen den 4 februari anlände kulturminister Parisa Liljestrand till Matarenki, som Övertorneå heter på meänkieli, tillsammans några av hennes medarbetare på Kulturdepartementet. Delegationen fick en introduktion om meänkielis historia och uppdraget för språkcentrumet. Även Resursbiblioteket för meänkieli, som finns i samma lokaler, informerade om sin verksamhet.

Därefter genomfördes ett program med tal av bland andra Isofs generaldirektör Martin Sundin och sång av tioårige artisten Aaron Bong, som framförde sången på meänkieli och gjorde stor succé hos publiken.

Det nystartade språkcentrumet för meänkieli har en stor betydelse för eldsjälar, föreningar och organisationer som är aktiva i att bevara meänkieli och dess kultur, och det är en angelägenhet för hela Sverige.

Språk är en bärare av en människas identitet. Språkcentrumen har en viktig uppgift att se till att hela Sverige får ta del av meänkieli som en del av vårt gemensamma kulturarv, det hör till oss allihopa oavsett om man är född här, i andra delar av Sverige eller om man som jag, är född i Iran, sa kulturminister Parisa Liljestrand under besöket.

Person som sjunger i mick.

Aaron Bong sjöng på meänkieli. Foto: Marcus Stenberg/Övertorneå kommun.

Isofs språkcentrumuppdrag

Isof har på uppdrag av regeringen inrättat språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Nationellt språkcentrum för meänkieli, med kontor i Övertorneå och Kiruna, började bygga upp sin verksamhet under hösten 2022 och fyra språkfrämjare har anställts, två i vardera orter.

Det här är en stor dag för tornedalingar, kväner och lantalaiset, för språket meänkieli och för vår myndighet. Ministerns besök markerar starten på en efterlängtad och angelägen verksamhet. Tillsammans kan vi ge förutsättningar för meänkieli att leva och utvecklas nu och i framtiden, säger Martin Sundin, generaldirektör för Isof.

Språkcentrum för meänkieli har ett spännande verksamhetsår framför sig.

Vi kartlägger behoven hos föreningarna och eldsjälarna som är aktiva med att lyfta och sprida meänkieli. Sedan har vi flera spännande projekt på gång, bland annat ett mentorprogram som ska ge fler talare och spridning till yngre generationer, säger Göran Lahti, verksamhetsledare på språkcentrum.

Gruppbild.

Kulturminster Parisa Liljestrand besökte Språkcentrum för meänkieli i Övertorneå. Här tillsammans med språkfrämjarna Britta Tervaniemi och Mervi Erkheikki, enhetschef Elina Juutilainen Majakari och verksamhetsledare Göran Lahti på språkcentrum. Foto: Susanne Redebo.