Ett pånyttfött språk. Hur enaresmiskan återhämtade sig

Annika Pasanen är forskare vid Helsingfors universitet och håller en föreläsning om revitaliseringen av den utrotningshotade enaresamiskan och språkbadsmetodiken som användes.

Om filmen

Inspelningsår: 2020

Sammanhang: Föreläsning på Isofs meänkieliseminarium 2020, tillsammans med Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten, som drivs av Övertorneå kommun, Kvensk institutt i Norge och Uleåborgs universitet i Finland.

Utgivare: Kieliarena, Youtube

Språk: Finska

Textad: Ja (svenska), transkription (svenska)