Nyhetsbrev på jiddisch och svenska

Språkcentrum för jiddisch har tagit fram ett nyhetsbrev på jiddisch och svenska. För december finns nyhetsbrevet att ladda ned i pdf-format.

Nyhetsbrev på jiddisch och svenska

Nyhetsbrevet för december