Föredrag: Suomen kielikeskus, indikaattorit kansallisten vähemmistökielten seuraamiseksi

Elina Majakari, Kirsi Kohtala-Ghane, Tuuli Uljas och Sari Pesonen berättar om hur Språkcentrum finska arbetar med att ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av finska språket i Sverige.

Powerpoint från föreläsningen

Om filmen

Inspelningsår: 2023

Sammanhang: Kieliseminaari 2023

Utgivare: Isof

Språk: Finska

Textad: Ja (finska)