Språkpolitikbloggen

En blogg om språklagar och språkpolitik i Sverige

Filtrerat på: Flerspråkighet. Nollställ filtrering

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av finska?

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Flerspråkighet, Nationella minoritetsspråk .

  Isofs språkfrämjare på Språkcentrum finska berättar om sitt arbete och sina visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av romska?

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Nationella minoritetsspråk, Romska .

  Isofs språkfrämjare på språkcentrum romska berättar om sitt arbete och sina visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av meänkieli?

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Meänkieli, Nationella minoritetsspråk .

  Arbetet på språkcentrum meänkieli är i full gång. Isofs språkfrämjare berättar om sitt arbete och sina visioner för språket.

  Lämna kommentar

 • Språkvård i romska i Sverige

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Målet med den romska språkvården är att språket ska leva vidare och att romska barn ska kunna fortsätta att tala och skriva sitt språk också i framtiden. Baki Hasan på Språkrådet har arbetat som språkvårdare i romska i 15 år och berättar här om den romska språkplaneringen och arbetet med att etablera ett standardiserat skriftspråk.

  Lämna kommentar

 • Argumenten i debatten om språkkrav behöver redas ut

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Ett förslag om språkkrav som villkor för medborgarskap ligger på regeringens bord sedan i januari i år. Samma språkkrav har föreslagits även för permanent uppehållstillstånd. Frågan om språkkrav för medborgarskap har debatterats länge, men den offentliga debatten har ofta varit rörig, menar Fanny Lundell Forsberg, professor i franska vid Stockholms universitet, som i Språkpolitikbloggen reder ut en del av oredan kring de skilda ståndpunkterna.

  Lämna kommentar

 • Det nordiske språkfellesskapet i trøbbel

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Är den nordiska språkförståelsen på väg att försvinna? Den frågan ställs i en ny rapport från Nordiska ministerrådet. Truls Stende, som är en av författarna till rapporten, skriver om läget för språkförståelsen mellan de nordiska språken. Och det gör han på norska, så att Språkpolitikbloggens läsare får möjlighet att testa sin egen språkförståelse i nordiska språk.

  Lämna kommentar

 • Språktest riskerar att exkludera många

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  En statlig utredning har i år lagt fram ett förslag om språktest för medborgarskap. Pieter Bevelander, som har studerat språktester i olika länder, ser en risk att höga språkkunskapskrav leder till exkludering.

  Lämna kommentar

 • Det språkpolitiska året 2020

  Publicerat: . Kategorier: Finska, Flerspråkighet, Jiddisch, Meänkieli, Minoritetslagen, Nationella minoritetsspråk, Romska, Samiska, Språklagen, Språkpolitik, Svenska, Svenskt teckenspråk .

  Stark coronaprägling, krisinformation, jubileum för minoritetspolitiken och språkkrav i svenska. Isofs utredare Jennie Spetz sammanfattar det språkpolitiska året som gått.

  Lämna kommentar

 • Krisinformation på andra språk än svenska

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Dåligt översatt samhällsinformation verkar vara snarare regel än undantag. Sofia Malmgård skriver om varför översättningsprocessen fortfarande haltar, trots att Sverige varit flerspråkigt i decennier.

  Lämna kommentar

 • Förbättrad kvalitet måste vägleda sfi

  Publicerat: . Kategorier: Flerspråkighet, Språkpolitik .

  Att utbildningsformen kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, mer känd som sfi, är politiskt laddad är svårt att undgå. Men politiska och offentliga diskussioner kring sfi sker sällan utifrån de kvalitativa förutsättningar som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna möta de högt ställda förväntningarna. De pedagogiska utmaningarna för att lyckas är många, skriver Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk. I en nu pågående utredning finns dock en ny chans att ta kvalitetsaspekten på allvar.

  Lämna kommentar