Språkfrågor om svenska

Om du har frågor om svenska, sök först efter svar i vår språktjänst Frågelådan. Frågelådan gäller standardsvenskan och ger svar på frågor om till exempel skrivregler, grammatik, uttal, stavning, främmande ortnamn och användning av ord och uttryck.

Får du inte svar i Frågelådan kan du direkt i den språktjänsten kontakta språkrådgivningen i svenska.