Lästips materialutgåvor

Lästips om böcker baserade på Isofs arkivmaterial. 

Översiktsverk

Samlingsverk baserade på material i våra arkivsamlingar.

Arbetslivets folktro: en sammanställning av traditionsmaterial från övre Norrland. Författare: Alf Arvidsson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Atlas över svensk folkkultur. 1, Materiell och social kultur. Redaktör: Sigurd Erixon (Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1957).

Atlas över svensk folkkultur. 2, Sägen, tro och högtidssed. Redaktörer: Åke Campbell och Åsa Nyman (Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1976).

Bättre grå kaka än ingen smaka: ordspråk och talesätt i övre Norrland. Samlade och kommenterade av Magdalena Hellquist (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Nordsvenska ortsboöknamn. Sammanställda av Lars-Erik Edlund (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1984).

Norrländsk folktradition. Ella Odstedt; uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2004).

Norrländsk folkmedicin: sammanställning av folkmedicinskt arkivmaterial. Författare: Lillian Rathje (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1983).

Äldre uppgifter om svenskt järn: hämtade ur Erik Holmkvists m.fl. samling av bergverkstermer i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Författare: Karin Calissendorff (Stockholm: Jernkontoret 1985).

Landskap för landskap

Verk baserade på geografiskt avgränsat material i våra arkivsamlingar.

Bohuslän

Bohuslänska sägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1947).

Gammalt från Orust. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1962).

Dalarna

Det gamla Grangärde: arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen: boskapsskötsel. Författare: Otto Blixt (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1985).

Det gamla Grangärde: arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen: skogsbruk. Författare: Otto Blixt (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1950).

Dalsland

Dalslandssägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1951).

Halland

Halländska folkminnen: Lokalsägner och övertro från Fagered. Författare: Johan Kalén (Halmstad 1927).

Hallandssägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1949).

Lappland

Det som en gång var: ett småbrukarår i södra Lappland. Författare: Irene Nilsson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 2004).

Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge: om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet. Författare: Lars J. Walkeapää (Uppsala: Centrum för Biologisk Mångfald 2012).

Nybyggares dagliga leverne: nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800-talet. Författare: O. P. Pettersson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1999).

Nybyggarliv i Vilhelmina. 1, Träd och växter som resurs. Författare: Rolf Kjellström (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2012).

Nybyggarliv i Vilhelmina. 2, Åkerbruk och boskapsskötsel. Författare: Rolf Kjellström (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2012).

Nybyggarliv i Vilhelmina. 3, Jakt, fångst och fiske. Författare: Rolf Kjellström (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2012).

Norrbotten

Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken. Författare: Edvin Brännström (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 2006).

Närke

Folkminnen från Edsbergs härad I-II. Författare: Daniel Harbe (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 1950−1956).

Skymmningssagor och berättelser från Tivedsbygden [ljudupptagning]: en samling berättelser från hembygdsföreningens arkiv Laxå, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, intervjuer av Alf Pettersson samt Göte Hellmans 'Beskrivning av Tiveden'. (Örebro: Örebro länsbibliotek 2011).

Södermanland

Det susar av sägner. Berättelser från bygden. Författare: Johanna Lundström. Sammanställning av: Harald Ottosson (Vingåker: Västra Vingåkers hembygdsförening 1993).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 1, Arbete och redskap: anteckningar för 1830−1840-talen. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1989).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 2, Livet i helg och söcken. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1990).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 3, Tro, vantro, övertro. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1992).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 4, Talesätt och gåtor. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1993).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 5, Sockenbeskrivningar. Författare: Gustaf Ericson. Utgivna av Magdalena Hellquist (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1994).

Johanna Lundström 1864-1957. Om arbetsfördelningen i lanthushållet. ”Det kanske roar en mondän tid: tehöra hur vi gamla haft det”. Författare: Johanna Lundström. Kommentarer och bearbetning av: Barbro Öhlin (Vingåker: Västra Vingåkers hembygdsförening 2013).

Johannas 1800-tal. Om synder och straff i Vingåker. "Sägen berättar de gamla emellan". Författare: Johanna Lundström. Sammanställning och kommentarer av: Barbro Öhlin (Vingåker: Svenska kyrkan 2014).

Uppland

Väddö-projektet: Dialekt- och folkminnesarkivets undersökningar i Väddö socken 1972−1995. Författare: Mikael Vallström. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1997 (120), s. 159-173 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Värmland

Folkminnen från Glasskogen I-II. Författare: Arvid Ernvik (Uppsala: Landsmåls- och folkminnesarkivet 1966−1968).

Folktro och folksed på Värmlandsnäs I-III. Författare: Ragnar Nilsson och Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1952−1962).

Värmlandssägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumpers förlag 1948).

Värmländska folkminnen. Författare: Edvard Olsson och David Arill (Göteborg: Västsvenska folkminnesföreningen).

Västerbotten

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland: inspelningar från Örträsk socken. Utskrivna och kommenterade av Harald Fors. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Folkliga växtnamn i Västerbotten. Samlade av Gustav Fridner.(Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1999).

Slatta fra Wästerbottn [Musiktryck]: 415 spelmanslåtar. Samlade och kommenterade av K Gunnar A Karlsson och Siw Burman. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 1987).

Visor i västerbottnisk tradition. I urval av Alf Arvidsson. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1981).

Västergötland

Folkliv och folkdikt i Vättle härad. Författare: Helmer Olsson (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 1945).

Västgötasägner. Författare: Carl-Martin Bergstrand (Göteborg: Gumperts förlag 1944).

Skymmningssagor och berättelser från Tivedsbygden [Ljudupptagning]: en samling berättelser från hembygdsföreningens arkiv Laxå, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, intervjuer av Alf Pettersson samt Göte Hellmans 'Beskrivning av Tiveden'. Medarbetare: Alf Pettersson och Göte Hellman (Örebro: Örebro länsbibliotek 2011).

Ångermanland

Sagor från Edsele. Upptecknade och översatta av Frans Bergvall (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1991).

Samiskt

Verk baserade på samiskt material i Isofs arkivsamlingar.

”Arbeten med samiskt språk och kultur vid Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala”. Författare: Åsa Nyman. Ingår i: Sameforskning i dag och i morgon, s. 106-109 (Stockholm: Nordiska museet, 1974).

”Det synes mig vara en viktig angelägenhet...” Några reflektioner över en samtidsdokumentation i Lappland sommaren 1945". Författare: Agneta Lilja (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien, 2016).

Gamla byar i Vilhelmina. Författare: Olof Petter Pettersson (Umeå: Två förläggare, 1982).

Jojksamlaren Karl Tirén. Författare: Gunnar Ternhag (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 2010).

Jägaren och makterna: samiska och finska björnceremonier. Författare: Carl-Martin Edsman (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1994).

Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge: om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet av Lars J. Walkeapää (Tromsø: Tromsø museum, Universitetsmuseet, 2009).

Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge: om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet av Lars J. Walkeapää (Uppsala: Centrum för Biologisk Mångfald, 2012).

Lapska sånger. Författare: Harald Grundström (Uppsala: Lundequistska bokh., 1958-1963).

Lulelaps ordbok. Författare: Harald Grundström (Uppsala: Lundequistska bokh., 1946-1954).

Mátkemuitalusat ja iežá muitalusat. Författare: Johan Turi. Redaktör/utgivare: Mikael Svonni. (Falun: Ravda Lágádus, 2018).

Mujto: minnen från jägar- och fiskartiden och den gamla renkonstens dagar. Författare: Carl Johansson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 1989).

Några sägner, seder och bruk upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917. Författare: Torkel Tomasson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1988).

O.P. Pettersson, Lapplandsforskaren: fem föredrag. Konferens om O.P. Pettersson (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 1994).

Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Författare: Björn Collinder (Uppsala: Kungl. Ortnamnskommissionen, 1964).

Sagen aus Lappland. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Hans-Hermann Bartens. Red: Hans-Hermann Bartens. (Berlin: Frank & Timme, 2018).

By the Fire: Sami Folktales and Legends. Författare: Emilie Demant Hatt, översatt av Barbara Sjoholm. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019).

Südlappisches Wörterbuch Länk till annan webbplats.. Författare: Gustav Hasselbrink (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1981-1985).

Tschuden und andere Feinde in der saamischen Erzähltradition. Författare: Hans-Hermann Bartens. Ingår i serien: Folklore Fellows communications, 0014-5815; 312. (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2017).

Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken. Författare Edvin Brännström (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 2006).