Några sägner, seder och bruk

Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917 af Torkel Tomasson

Upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917 af Torkel Tomasson.

År 1917 fick Torkel Tomasson ett bidrag på etthundra kronor från Norrländska Stundenters Hembygdsförening för att under sommaren uppteckna samiska traditioner. Uppteckningsarbetet resulterade i det manuskript som här för första gången ges ut i sin helhet.

Författare: Torkel Tomasson, Leif Lindin, Håkan Rydving
Utgivningsår: 1988

Tidigare har Tomasson själv publicerat några av berättelserna i Samefolkets Egen Tidning och Bo Lundmark har offentliggjort några utdrag från manuskriptet. I boken publiceras också några självbiografiska anteckningar av Torkel Tomasson (1881 - 1940). Det framgår att Tomasson under åren 1918 - 1922 bl.a. ägnade sig åt starten av Samefolkets Egen Tidning.