Lästips språkpolitik och språklagar

Här finns lästips och länkar till språkpolitiska dokument och webbplatser.

Sverige

Dokument

Språklagen Länk till annan webbplats. (SFS 2009:600)Språklagspropositionen

Språk för alla – förslag till språklag Länk till annan webbplats. (2008/09:153)

Språklagsutredningen Värna språken, SOU 2008:26 Länk till annan webbplats.

Språkpropositionen Bästa språket Länk till annan webbplats. (2005/06:2)

Mål i mun Länk till annan webbplats. – Förslag till handlingsprogram för svenska språket (SOU 2002:27)

Organisationer

Svenska akademien Länk till annan webbplats.

Svenska institutet Länk till annan webbplats.

svenska.se Länk till annan webbplats. (Gemensam portal för Svenska akademiens ordlista (SAOL), Svenska akademiens ordbok (SAOB) samt Svensk ordbok (SO)

Nationella minoritetsspråk

Dokument

Språkcentrum för nationella minoritetsspråk Pdf, 478.6 kB. (Isofs rapport enligt regeringsuppdrag)

Utredningen Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning Länk till annan webbplats. (SOU 2020:27)

Utredningen Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar för undervisning och revitalisering Länk till annan webbplats. (SOU 2017:91)

Utredningen Nästa steg? Förslag till en förstärkt minoritetspolitik Länk till annan webbplats. (SOU 2017:60)

Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken (rapport från Isof enligt regeringsuppdrag)

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats. (SFS 2009:724)

Rätten till mitt språk – förstärkt minoritetsskydd. Utredningen om finska och sydsamiska språken (SOU 2005:40 Länk till annan webbplats.)

Att återta mitt språk – åtgärder för att stärka det samiska språket (SOU 2006:19 Länk till annan webbplats.)

Start för en offensiv samisk språkpolitik, språkpolitiskt handlingsprogram från Sametinget (2004)

Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning (SOU 2006:54 Länk till annan webbplats.)

Organisationer och webbplatser

Sametinget Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms läns landsting Länk till annan webbplats.

Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Sverigefinska riksförbundet Länk till annan webbplats.

Sverigefinländarnas delegation Länk till annan webbplats.

Tornedalingarnas riksförbund Länk till annan webbplats.

Jiddischförbundet Länk till annan webbplats.

Centralförbundet Roma International

Riksförbundet romer i Europa

Norden

Europa

Dokument

Europarådets konvention om skydd för de nationella minoriteterna: Ramkonventionen till skydd för de nationella minoriteterna Länk till annan webbplats. (SÖ 2000:2)

Europarådets konvention om skydd och främjande av de nationella minoritetsspråken: Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk Länk till annan webbplats. (SÖ 2000:3)

Organisationer och webbplatser

Efnil Länk till annan webbplats., Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner

EU:s språkportal Språk i Europa Länk till annan webbplats.

Världen

Språkpolitik i världen