Lästips klarspråk

Handböcker och lästips om klarspråk och klarspråksarbete.

Handböcker

Klarspråk lönar sig – handbok för ett effektivt klarspråksarbete, Anneli Hedlund, Norstedts Juridik (2013). Råd om metoder, arbetssätt och exempel på hur ett antal myndigheter och kommuner arbetar med klarspråksfrågor och organiserar det långsiktiga arbetet.

Myndigheternas skrivregler, utgivna av Språkrådet, Fritzes förlag (2014).

Svenska skrivregler, utgivna av Språkrådet, Liber förlag (2017).

19 råd för att skriva begripligt Länk till annan webbplats.. Från projektet Begriplig text (2019).

Svarta listan Länk till annan webbplats.. Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk (2011).

Språklagen i praktiken, Språkrådet (2023). Riktlinjer för tillämpning av språklagen.

Myndigheternas föreskrifter Länk till annan webbplats., Ds 1998:43.

Att skriva bättre i jobbet Länk till annan webbplats., Barbro Ehrenberg-Sundin, Kerstin Lundin, Åsa Wedin, Norstedts juridik (2022). En basbok om brukstexter.

Utrikes namnbok Länk till annan webbplats.. Översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på myndigheter, organisationer, titlar och länder.

Handböcker och råd för skribenter Länk till annan webbplats.. Europeiska unionens skrivråd.

Om webbtexter

Webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.. Riktlinjer för webbarbete i offentlig sektor.

Webbredaktörens skrivhandbok Länk till annan webbplats., Helena Englund Hjalmarsson och Karin Guldbrand, Prodicta (2020).

Skriva UX-texter. En komplett guide i att skriva texter för användarflöden Länk till annan webbplats., Helena Englund Hjalmarsson och Karin Guldbrand, Morfem 2023

Service på nätet, Språkrådet, red. Eva Olovsson (2009).

Andra rapporter och böcker om klarspråk

”Det finns ett sug efter klarspråk” – en studie om bättre stöd till klarspråk i offentlig verksamhet, Språkrådet (2020). Klarspråksarbetet i Sverige undersökt genom en enkät och intervjuer av Karin Hansson.

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande, Språkrådet (2017). En forskningsöversikt av Andreas Nord.

Krångelspråk blir klarspråk, Språkrådet (2015). Barbro Ehrenberg-Sundin och Maria Sundin berättar det svenska klarspråksarbetets historia.

Myndigheterna har ordet. En forskningsrapport om dagens myndighetstexter (2012).