Lästips folkminnen

Här hittar du länkar och lästips inom folkminnen och etnologi.

Allmänt om folkminnen och etnologi

Etnologi: perspektiv och forskningsfält. Författare: Alf Arvidsson (Lund: Studentlitteratur, 2001).

Folkminnen. Författare: Bengt af Klintberg (Stockholm: Atlantis, 2007).

Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer. Författare: Alf Arvidsson (Lund: Studentlitteratur, 1998).

Människan som kulturvarelse: en introduktion till etnologin. Författare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: Carlsson, 1990).

Vardagslivets etnologi: reflektioner kring en kulturvetenskap. Författare: Billy Ehn och Orvar Löfgren (Stockholm: Natur och kultur, 1996).

Varför etnologi? En ämnesintroduktion för nya studenter. Författare: Birgitta Svensson (Lund: Studentlitteratur, 2012).

Vår tids folkkultur. Författare: Bengt af Klintberg och Ulf Palmenfelt (Stockholm: Carlsson, 2008).

Arbete och redskap

Arbete och redskap: materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen. Utgivare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: Carlsson 2003).

Bonden i svensk historia. Författare: Enoch Ingers (Stockholm: Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag 1943−1956).

Båtar: från ekstock till trålare. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: LT 1970).

By gård arbete: en kort orientering. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: Nordiska museet 1969).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 1, Arbete och redskap: anteckningar för 1830-1840-talen. Utgivna av Magdalena Hellquist. Författare: Gustaf Ericson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1989).

Jordbruk under femtusen år: redskapen och maskinerna. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: LT 1977).

Köket förr i tiden: om arbete och redskap i 1700-talets herrgårdskök, 1800-talets bonde- och torpstuga samt 1900-talets stadskök. Författare: Birgitta Conradson och Jane Fredlund (Västerås: Ica-förlaget 1973).

Köket på Grönsöö: arbete och organisation: mat, redskap och recept. Författare: Håkan Liby (Enköping: Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 2009).

Spår av kolning. Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt Länk till annan webbplats.. (Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2019).

Teknikens befäl: en etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. Författare: Katarina Ek-Nilsson (Uppsala: Uppsala universitet, Etnologiska avdelningen 1999).

Tolv ting: om redskap och arbete. Författare: Holger Lewin (Stockholm: Författares bokmaskin 1978).

Sarons liljor? En etnologisk studie av prästfruars könskonstituering. Författare: Birgitta Meurling (Stockholm: Carlsson 1996).

Varats oändliga tinglighet: en studie om föremål som kulturbärare. Författare: Gunilla Kjellman (Stockholm: Carlsson 1993).

Berättande

Aspekter på narrativitet. Redaktör: Ulf Palmenfelt (Åbo: Åbo Akademi 2000).

Folklore och litteratur i Norden: studier i samspelet mellan folktradition och konstdiktning. Redaktör: Ebbe Schön (Stockholm: Carlsson 1987).

Livets vägar: svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet. Författare: Susanne Nylund Skog (Uppsala: Institutet för språk och folkminnen 2012).

The Singer of Tales. Författare: Albert B. Lord (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2000).

Therapeutic uses of storytelling: an interdisciplinary approach to narration as therapy. Redaktör: Camilla Asplund Ingemark (Lund: Nordic Academic Press 2013).

Up in the Rocky Mountains. Writing the Swedish immigrant experience. Författare: Jennifer Eastman Attebery (Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press cop. 2007).

Dräktskick

Lästipsen om dräktskick finns samlade på en egen sida. Här kan du läsa om:

Folktro

Asa-Tors hammare: gudar och jättar i tro och tradition. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Hjalmarson & Högberg 2004).

Blåkulla, magi och trolldomsprocesser. En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts jurisdiktion 1597−1720. Författare: Per-Anders Östling (Uppsala: Uppsala universitet 2002).

De döda återvänder: folktro om tillvarons gränsland. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Prisma 2000).

Den stulna njuren: sägner och rykten i vår tid. Författare: Bengt af Klintberg (Stockholm: Norstedt 1994).

Det farliga livet: om avund, rädsla, rykten och fördomar. Redaktör: Jochum Stattin (Stockholm: Natur och kultur 1991).

Djävulens liv och leverne: från saga och sägen, legender och visioner. Författare: Ronald Grambo (Stockholm: Forum 1992).

Drakar och trollormar. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Natur och kultur 1999).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 3, Tro, vantro, övertro. Utgivna av Magdalena Hellquist. Författare: Gustaf Ericson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1992).

Folktrons år: gammalt skrock kring årsfester, märkesdagar och fruktbarhet. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Raben & Sjögren 1989).

Folktro om ödet och lyckan. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Natur och kultur 2002).

The genre of trolls: the case of a Finland-Swedish folk belief tradition. Författare: Camilla Asplund Ingemark (Åbo: Åbo Akademi University Press 2004).

Glitterspray & 99 andra klintbergare. Författare: Bengt af Klintberg (Stockholm: Atlantis 2005).

Häxkonster och kärleksknep. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Carlsson 2008).

Häxorna: de stora trolldomsprocesserna i Sverige 1668−1676. Författare: Alf Åberg (Göteborg: Esselte studium/Akademiförlag 1989).

Järnet och människorna: verklighet och vidskepelse. Författare: Carl-Herman Tillhagen (Stockholm: LT 1981).

Kungar, krig och katastrofer: vår historia i sägen och tro. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Rabén & Sjögren 1993).

Oknytt: gamla folksägner. Författare: Bengt af Klintberg (Stockholm: Gidlund, 1983).

Råttan i pizzan: folksägner i vår tid. Författare: Bengt af Klintberg (Stockholm: Pan 2001).

Skepnader i skymningen: möten med folktrons väsen. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Natur och kultur 2001).

Skogsrået, näcken och djävulen: erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige. Författare: Mikael Häll (Stockholm: Malört, 2013).

Skrock och skrömt - folktro om spöken och övernaturliga väsen i Luleåtrakten av Beatrice Norberg (Luleå: Friluftsmuseet Hägnan 2013).

Svenska sägner. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Bilda 2008).

Trollen och vi. Folkliga föreställningar i Svenskfinland. Författare: Blanka Henriksson (Vasa: Scriptum 2012).

Varken Gud eller natur: synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Författare: Linda Oja (Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion 1999).

Varulven i svensk folktradition. Författare: Ella Odstedt (Täby: Malört, 2012).

Vår svenska tomte : sägner och folktro. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Natur och kultur 1996).

Årets äring: etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: Nordiska museet 1947).

Älvor, troll och talande träd: folktro om svensk natur. Författare: Ebbe Schön (Sundbyberg: Semic 2000).

Älvor, vättar och andra väsen: en bok om gammal folktro. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Rabén & Sjögren 1986).

Övertro och häxprocesser. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: Instutet för folklivsforskning 1977).

Livets högtider

Översiktsverk

Livets högtider. Författare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: LTs förlag 1987).

Livets högtidsdagar. Författare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: Carlssons förlag 2007).

Födelse och dop

Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser: En etnologisk studie av barnafödande. Författare: Susanne Nylund Skog (Stockholm 2002).

Kyrktagningsseden i Sverige. Författare: Anders Gustavsson (Lund: Folklivsarkivet 1972).

Uren og hedning: Barselkvinnen i norsk folketradisjon. Författare. Ann Helene Bolstad Skjelbred (Oslo: Universitetsforlaget 1972).

Frieri och bröllop

Bröllopsgåvan: En etnologisk studie av gåvoekonomi. Författare: Gunilla Kjellman (Lund: Liber Läromedel 1979).

"Jag giver dig min dotter": Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia I-II. Författare: Lizzie Carlsson (Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning 1965−1972).

Något gammalt, något nytt: Skapandet av bröllopsföreställningar. Författare: Eva Knuts (Göteborg: Mara förlag 2006).

Födelse- och namnsdag

Jag gratulerar. Namnsdags- och födelsedagsfirandet under fyrahundra år. Författare: Karin Johansson (Stockholm: LTs förlag 1973).

Död och begravning

Att dö i Norden: Föreställningar om livets slut på 1500-talet. Författare: T F Troels-Lund (Stockholm: Författarförlaget 1984).

Dödens riter. Redaktör: Kristina Söderpalm (Stockholm: Carlsson i samarbete med Göteborgs stadsmuseum 1994).

Gravstenar i Norge och Sverige som symboler för känslor, tankar och idéer i vår egen tid. Författare: Anders Gustavsson (Oslo: Novus forlag 2003).

När döden gästar: Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning. Författare: Louise Hagberg (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1937).

Musik och dans

Bland polskor, gånglåtar och valser. Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken. Författare: Karin Eriksson (Göteborg: Göteborgs universitet 2004).

Dans − kontinuitet i förändring. En studie av danser och dansande i Göteborg 1930-1990. Författare: Mats Nilsson (Göteborg: Etnologiska föreningen 1998).

Dans − polska på svenska. Författare: Mats Nilsson (Göteborg: Etnologiska föreningen 2009).

Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet. Författare: Gunnel Biskop (Åbo: Åbo akademis förlag 2012).

Den levande balladen. Författare: Sven-Bertil Jansson (Stockholm: Prisma 1999).

Den samiska musikkulturen/The Lappish music culture. En källkritisk översikt. Författare: Olle Edström (Göteborg: Göteborgs universitet 1978).

Det stora uppdraget – Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908–2008. Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.) (Svenskt visarkiv 2010).

Du gamla du friska – från folkvisa till nationalsång. Författare: Eva Danielson, Märta Ramsten (Stockholm: Atlantis 2013).

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader. Gunilla Byrman (red.) (Växjö: Växjö University Press 2008).

Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. Författare: Margareta Jersild, Ingrid Åkesson (Stockholm: Gidlunds 2000).

Folkmusikboken. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag (red.) (Stockholm: Prisma 1980).

Folkmusik i Sverige. Författare: Dan Lundberg och Gunnar Ternhag (Stockholm: Gidlunds 2005).

Gottfrid Fornanders folkmusiksamling. Författare: Karin Eriksson (utg.) (Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet 2006).

Immateriellt kulturarv som begrepp och process. Folkloristiska perspektiv på kulturarv i Finlands svenskbygder med folkmusik som exempel. Författare: Johanna Björkholm (Åbo: Åbo Akademis förlag 2011).

Jag begynte med passionerad ifver att samla. En studie i småländskt musiksamlande under 350 år med inriktning på upptecknare, meddelare och innehåll. Författare: Magnus Gustafsson (Växjö: Växjö universitet 2006).

La folia. En europeisk melodi i svenska musikmiljöer. Författare: Margareta Jersild, Märta Ramsten (Göteborg: Bo Ejeby förlag 2008).

Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. Författare: Ingrid Åkesson (Stockholm: Svenskt visarkiv 2007).

Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap. Författare: Dan Lundberg, Christer Malm, Owe Ronström (Stockholm: Gidlunds 2001).

Romanifolkets visor – 500 år i Norden. Muntlig sång- och vistradition. Ralf Novak-Rosengren & Marie Länne Persson. (Bo Ejeby Förlag 2012).

Räven raskar. En bok om våra sånglekar. Författare: Eva Danielson, Märta Ramsten (Stockholm: Gidlunds 1998).

Samlade visor – perspektiv på handskrivna visböcker. Symposieföredrag utgivna av Gunnar Ternhag (Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2008).

Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800. Författare: Margareta Jersild (Stockholm: Svenskt visarkiv 1975).

Studier i folkets visor. Av: Ulf Peder Olrog. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten, Karin Strand (Svenskt visarkiv 2011).

Sveriges medeltida ballader. Bengt R. Jonsson (red.) (Stockholm: Svenskt visarkiv 1983-2001).

Syskonen Svensson – sångerna och livet. En folklig repertoar i 1900-talets Göteborg. Författare: Annika Nordström (Göteborg: Etnologiska föreningen 2002).

Återklang. Svensk folkmusik i förändring 1950–1980. Författare: Märta Ramsten (Göteborg: Musikvetenskapliga institutionen/Svenskt visarkiv 1992).

Ordspråk och talesätt

Bevingade ord. Författare: Pelle Holm (Stockholm: Bonnier 1989).

Bevingat. Från Adam & Eva till Köttberget. Författare: Birgitta Hellsing, Magdalena Hellquist och Anders Hallengren (Stockholm: Bonnier 2007).

Bättre grå kaka än ingen smaka: ordspråk och talesätt i övre Norrland. Samlade och kommenterade av Magdalena Hellquist (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1986).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 4, Talesätt och gåtor. Utgivna av Magdalena Hellquist. Författare: Gustaf Ericson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1993).

Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland. Författare: Sten-Bertil Vide (Lund: Gleerup 1957).

Om ordlekar och andra uppsatser i språkliga och historiska ämnen. Författare: Gustaf Cederschiöld (Stockholm: Norstedt 1910).

Ordspråk, talesätt och härm på Ytterlännäsmål. Författare: Georg Bergfors (Sollefteå: Dahlbergs bokhandel 1981).

Svenska gåtor. 1, Folkgåtor från Bohuslän. Författare: Helmer Olsson (Uppsala: Almqvist & Wiksell 1944).

Årets fester

Översiktsverk för årsfester i Sverige.

Det ska vi fira: svenska traditioner och högtider. Författare: Po Tidholm och Agneta Lilja (Stockholm: Svenska institutet 2004).

Festdagar och vardagar: uppsatser om folkseder och kalender. Författare: Martin P:n Nilsson (Stockholm: Norstedt 1925).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 2, Livet i helg och söcken. Utgivna av Magdalena Hellquist. Författare: Gustaf Ericson (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1990).

Folktrons år: gammalt skrock kring årsfester, märkesdagar och fruktbarhet. Författare: Ebbe Schön (Stockholm: Raben & Sjögren 1989).

Svenska traditioner: årets fester och livets högtider. Författare: Ebbe Schön (Sundbyberg: Semic 1998).

Våra folkfester. Författare: Julius Ejdestam (Stockholm: Rabén & Sjögren 1971).

Årets fester. Hur årets fester firats i vårt land genom seklerna. Författare: Albert Eskeröd (Stockholm: LT 1965).

Årets festseder. Författare: Nils-Arvid Bringéus (Stockholm: LT i samarbete med Institutet för folklivsforskning 1976).

Årets folkliga fester. Författare: Martin P:n Nilsson (Stockholm: Geber 1915).

Folkminnesinsamling

Översiktsverk om folkminnesinsamling och verk om individuella folkminnesinsamlare.

Översiktsverk

Folkets minnen: traditionsinsamling i idé och praktik 1919−1964. Författare: Fredrik Skott (Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Göteborgs universitet 2008).

Föreställningen om den ideala uppteckningen: en studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv: ett exempel från Uppsala 1914−1945. Författare: Agneta Lilja (Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet 1996).

Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer: Mats Hellspong och Fredrik Skott (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur 2010).

Om individuella insamlare

Richard Broberg, 1910−1988. Författare: Folke Hedblom och Rune Västerlund. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1989 (112), s. 104-118 (Uppsala: J.A. Lundell 1904−).

Anne-Marie Cronström 1923−1994. Författare: Vidar Reinhammar. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1995 (118), s. 450-454 (Uppsala: J.A. Lundell 1904−).

Wolter Ehn 1931−1994. Författare: Nils Storå. Ingår i: Budkavlen, 1994 (73), s. 66-67 (Åbo: Åbo akademi, etnologiska institutionen 1922−).

Folke Hedblom 1908−2002. Författare: Erik Olof Bergfors. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 2003 (126), s. 7-10 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Gunnar Hedström 1890−1982. Författare: Folke Hedblom. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1982 (105), s. 234-237 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Ella Odstedt 1892−1967. Författare: Folke Hedblom och Rune Västerlund. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1967 (90), s. 106-111 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Ella Odstedt – en norrländsk minnesupptecknare. Författare: Bengt af Klintberg. Ingår i: Saga och sed, 2004, s. 39-48 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 1934−).

Norrländsk folktradition. Ella Odstedt; uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2004).

Carin Pihl. Författare: Folke Hedblom. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1969 (92): h. 293, s. 105-108 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

O. P. Pettersson, Lapplandsforskaren: fem föredrag. (Umeå: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet 1994).

Dag Strömbäck 1900−1978. Författare Folke Hedblom. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1978/1979 (101-102), s. 15-26 (Uppsala: J. A. Lundell 1904−).

Nils Tiberg 1900−1980. Författare: Erik Olof Bergfors och Herbert Gustavson. Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1981 (104), s. 68-75 (Uppsala : J. A. Lundell ; 1904−).

Materialutgåvor

Både vi och externa forskare ger ut böcker baserade på vårt arkivmaterial. Här hittar du lästips om böcker som innehåller exempel från våra samlingar.

Vi har delat in lästipsen i fyra huvudområden:

Tidskrifter

Arv. Nordic Yearbook of Folklore (Uppsala: 1945−).

Budkavlen (Åbo: 1922−).

Ethnology: an International Journal of Cultural and Social Anthropology (Pittsburg: 1962−).

Ethnologia Scandinavica: a Journal for Nordic Ethnology (Lund: 1971−).

Folk life: Journal of Ethnological Studies (Cardiff: 1963−).

Folklore (London: 1890−).

Folklore. An Electronic Journal of Folklore (Tartu: 1996−).

Folkminnen och folktankar (Lund: 1914−1944).

Journal of American folklore: Journal of the American Folklore Society (Washington, D.C.: 1988).

Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift (Umeå: 1992−).

Rig: Kulturhistorisk tidskrift (Stockholm: 1918−).

Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok (Uppsala: 1934−).

Svenska landsmål ock svenskt folkliv. Utgiven på uppdrag av Landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors ock Lund (Uppsala: 1904−).

Länkar

Länkar till folkminnesverksamhetens samverkanspartners.

Arkiv

Universitet och högskolor

Sällskap/organisationer

Tidskrifter