Lästips dräktskick

Översiktsverk

Samlingsverk om dräktskick i Sverige.

Afbildningar af svenska nationaldräkter sådana de burits eller bäras i olika landskap (Stockholm: Eklund 1908).

Allmogekläder. Författare: Grytnäs Barbro Ersdotter (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1976).

Brudkronor från Västsverige. Utställning i Värmlands museum, Karlstad, november 1975. Författare: Barbro Hovstadius (Karlstad: Värmlands museum 1975).

Bygdedräkter, bruk och brukare. Författare: Ulla Centergran (Göteborg: Göteborgs universitet, Etnologiska institutionen 1996).

Den blå och gula nationaldräkten. Författare: Ingrid Bergman (Stockholm: Nordiska museet 1979).

Dräkter i våra bygder: förteckning över det vi brukar kalla folkdräkter. Författare: Ulla Centergran (Stockholm: Nämnden för hemslöjdsfrågor 1993).

Dräkthistoria, folkdräkter, uniformer: bibliografisk hjälpreda. Redaktör: Mats Rehnberg (Stockholm: Institutionen för folklivsforskning 1981).

Ett år i Sverige: taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder. Författare: Christian Didrik Forssell, Johan Gustaf Sandberg och Anders Grafström (Stockholm: Rediviva 1979).

Folkdräkter förr och nu: tradition och sömnad. Författare: Ulla Centergran och Kicki Kirvall (Stockholm: LT 1986).

Folkdräkter från Dalarna och norra Sverige. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordisk rotogravyr 1936).

Folkdräkter från mellersta Sverige. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordisk rotogravyr 1934).

Folkdräkter från södra Sverige. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordisk rotogravyr 1931).

Folkdräkter i Sverige. Författare: Ingrid Bergman (Stockholm: Svenska institutet 2001).

Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige. Författare: Inga Arnö-Berg ochGunnel Hazelius-Berg (Västerås: Ica-förlaget 1975).

Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar. Författare: Anna-Maja Nylén (Stockholm: Nordiska museet 1976).

Folkdräktssmycken i omvandling. Författare: Sven Ahrne (Jönköping: Länsmuseet 1977).

Folklig dräkt. Författare: Sigfrid Svensson (Lund: Liber Läromedel 1974).

Folkligt dräktsilver: ur Kulturens samlingar. Författare: Sigfrid Svensson (Lund: Kulturen 1978).

Helg och söcken: bilder ur svenska folkets liv och arbete vid mitten av förra seklet. Medarbetare: Mats Rehnberg (Stockholm: Bonnier 1973).

Hurusom man sig klädde: en bok om medeltida dräkt. Författare: Else-Marie Gutarp (Visby: Gotlands fornsal 1994).

Scandinavian Folklore I-III. Författare: Laila Durán, Britt Eklund, Anne Kristin Moe (Märsta: Duran Publishing 2011−2013).

Skinnkläder i folkligt dräktskick. Författare: Ingrid Bergman (Stockholm: Nordiska museet 1977).

Sockendräkterna, deras mening, missbruk och möjligheter. Författare: Gustaf Ankarcrona (1921).

Svenska allmogedräkter. Författare: Gerda Cederblom (Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt 1921).

Svenska folkdräkter: Swedish folk costumes. Författare: Ewa Kewenter (Stockholm: Cordia 1996).

Svenska hjärtan: folkdräkt eller tvångströja? Författare: Charlotte Bydler, Rodrigo Mallea Lira och Magdalena Malm (Stockholm: Moderna museet 2004).

Svenska national-drägter. Tecknade af Robert Wilhelm Ekman, jemte skildringar ur folklifvet af Gust. Hinrik Mellin. Författare: Robert Wilhelm Ekman och Gustaf Henrik Mellin (Stockholm 1845−1849).

Svenska nationaldrägter jemte några drägter från Norge. Samlade och tecknade af F. Weiss. Författare: F. Weiss (Stockholm: Sigfrid Flodins förlag utan årtal).

Svensk dräkttradition: en bibliografi över svenska folkdräkter. Författare: Anita Larson (Stockholm: LT 1982).

Svensk folkdräkt och folklig modedräkt. Författare: Håkan Liby. Ingår i: Modemedvetna museer: Nordiska museets och Skansens årsbok 2010, s. 17-35 (Stockholm : Nordiska museets förlag 2010).

Särarternas tyranni och välsignelse: hemslöjden och sockendräkterna som kön och klass. Författare: Catarina Lundström. Ingår i: Den feminina textilen: makt och mönster, 2005, s. 141-162 (Stockholm: Nordiska museets förlag 2005).

Särart & likformighet: nordiskt dräktseminarium 2009, Orbaden, Hälsingland, Sverige: rapport. Utgivare: Håkan Liby (2011).

Torparkläder. Författare: Swea Johansson (Urshult 1979).

Dräktskick i Sverige landskap för landskap

Blekinge

Blekingedräkten: inventeringsberättelse rörande kvinnornas folkliga dräktskick. Författare: Ingrid Dahlin (Karlskrona: Blekinge läns museum 1987).

Broderade dräktdetaljer i Blekinges kvinnliga folkdräkt. Författare: Maud Ehrnberg (Lund 1971).

Folkligt dräktskick i Blekinge 1750−1850. Författare: Ulla Liljedahl (Kallinge 2011).

Gamla blekingedräkter från 1830-talet: en utställning av Ingrid Petersson och Irma Enarsson. Författare: Ingrid Petersson och Irma Enarsson (Karlskrona: Blekinge hemslöjd & vävstuga 1999).

Kvinnligt dräktskick i Jämshögs socken i Blekinge. Författare: Eva Nordlinder (Vällingby: G. Nordlinder 1987).

Några råd om blekingedräkter: en sammanställning. Författare: Vera Mårtensson (Karlskrona: Blekinge läns hemslöjd 1958).

Bohuslän

Bohusdräkter: tolkningar under ett sekel. Författare: Ulla Centergran (Uddevalla: Bohusläns museums förlag 2001).

Folkdräktsrörelsen i Bohuslän och Göteborg. Författare: Ulla Centergran (Göteborg 1973).

Dalarna

Almanacka för Leksandsdräkten. Utgivare: Leksands hemslöjdsförening (Leksand: Leksands hemslöjdsförening 1978).

Brudklädsel i Leksand. Författare: Gunnel Hazelius-Berg. Ingår i: Dalarnas hembygdsbok, 1950, s. 5-24 (Falun: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund 1931−1993).

De turkröda kattuntrycken i Dalarnas dräktskick. Författare: Gösta Sandberg (Falun: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund 1990).

Dräktalmanacka : Boda socken, Dalarna. Författare: Britt Eklund (Uppsala: Institutet för språk och folkminnen 2016).

Dräktalmanacka för Floda socken i Dalarna under adertonhundratalets senare hälft. Författare: Albert Alm (Stockholm: Nordiska museet 1930).

Dräktalmanacka för Leksands socken: eller reglerna för leksandsdräktens rätta användning jämte beskrivning av dräkten. Författare: Albert Alm (Leksand 1923).

Dräktbruk och linnetradition i dalasocknarna Svärdsjö och Enviken. Författare: HasNis Eva Nicklasson, Hams Ulla Danielsson och Hans Matsols (Falun: Dalarnas museum 1997).

Dräkt & textil. Författare: Kerstin Ankert (Falun: Dalarnas museum 2009).

Folkdräkten. Sollerön, Mora, Venjan, Våmhus. Författare: Mejt Rittedal (Karlstad: Votum & Guller 2015).

Folklig grannlåt. Författare: Birgitta Farhang & Ingrid Herrdin (Mora: Design-Bi-In-Mora 2010).

Gagnefs-dräkten. Utgivare: Gagnefs minnesstuga (Gagnef: Gagnefs minnesstuga 1976).

Kring dräktskicket i Åhl. Författare: Ingrid Bergman (Insjön 1969).

Mora. 5, Moradräkten. Medarbetare: Elsa Mattson-Djos (Mora: Mora bokhandel 1971).

Moraband. Författare: Barbro Wallin (Mora: Zornmuseet 2012).

Rättviksdräkten. Utgivare: Sveriges kyrkliga studieförbund (Rättvik: SKS i Siljansbygden 1986).

Rättviks hemslöjdsförening presenterar rättviksdräkten: tä vändas å fest (till vardags och fest): så används den idag vid olika tillfällen. Författare: Terese Petters, Anne Höglin och Johanna Runbäck (Rättvik: Rättviks hemslöjdsförening 2009).

Sockendräkten i Rättvik. Författare: Gunnar Ekström (Falun: Falu nya boktryckeri 1935).

Älvdalsdräkten förr och nu. Utgivare: Älvdalens kvinnliga slöjdklubb (Älvdalen: Juts böcker 2005).

Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. 4, Folkdräkter i Övre Dalarne. Författare: Ella Odstedt (Stockholm: Lundequistska bokhandeln i distribution 1953).

Dalsland

Dalsländska bygdedräkter. Författare: Sven Brask. Ingår i: Hembygden, 1982, s. 81-96 (Färgelanda: Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1921−).

Hembygdsdräkter med inriktning på Dalsland. Författare: Anette Björklund och Lena-Maria Jansson. Ingår i: Hembygden, 1982, s. 61-80 (Färgelanda: Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1921−).

Gotland

Folkdräkten på Gotland: undersökning av dräktmaterielet i gotländska bouppteckningar utförda på uppdrag av folkdräktskommittén av David Gadd. Författare: David Gadd (Visby 1951).

Har Gotland haft någon folkdräkt? Några studier i länsarkivet kring detta spörsmål. Författare: David Gadd (Visby 1950).

Gästrikland

Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850. Författare: Greta Hedlund (Storvik 1951).

Folkdräktsinventering i Valbo. Författare: Margareta Ridderstedt. Ingår i: Utanvessarn, 1980, s. 11, 13 (Valbo: Valbo hembygdsförening 1923−).

Gästrikedräkter: bland nattkappor och tvinnskört. Författare: Lena Eriksson och Håkan Liby (Gävle: Gästriklands kulturhistoriska förening 2006).

Ockelbo hembygdsdräkt. Utgivare: Ockelbo hembygdsförening (Ockelbo: Ockelbo hembygdsförening 2010).

Valbodräkten. Författare: Lena Eriksson. Ingår i: Utanvessarn, 1980, s. 15-17, 19 (Valbo: Valbo hembygdsförening 1923−).

Halland

Bockstensmannen och hans dräkt. Författare: Margareta Nockert och Dag Fredriksson (Halmstad: Stiftelsen Hallands museum 1985).

Dräkt från Lindome. Författare: Sonja Wiking. Ingår i Vår bygd, 1982 (65), s. 65, 66. (Kungsbacka: Nordhallands hembygdsförening 1961−).

Hembygdsdräkt från Onsala. Författare: Stina Carlsson. Ingår i: Vår bygd, 1979 (62), s. 46-62. (Kungsbacka: Nordhallands hembygdsförening 1961−).

Några nordhalländska dräkter. Ingår i: Vår bygd, 1979 (62), s. 46-62. (Kungsbacka: Nordhallands hembygdsförening 1961−).

Släps bygdedräkt. Författare: Astrid Wernström. Ingår i: Vår bygd, 1982 (65), s. 70, 73-74. (Kungsbacka: Nordhallands hembygdsförening 1961−).

Ölmevalla bygdedräkt. Författare: Lizzie Ohlsson. Ingår i: Vår bygd, 1982 (65), s. 71, 75-76. (Kungsbacka: Nordhallands hembygdsförening 1961−).

Hälsingland

Delsbodräkten: Anteckningar. Författare: Bror Hillgren (Stockholm 1922).

Delsbodräkterna som de skildrats av författare och konstnärer, i folkvisor och sägner. Författare: Bror Jonsson (Malung: Dalaförlaget 1977).

Delsbomössans mönster. Författare: Ingegerd Henschen. Ingår i: Hälsingerunor, 1971, s. 85-97 (Norrala: Hälsinglands hembygdskrets 1934−).

De stickade delsbotröjorna. Författare: Bror Jonsson. Ingår i: Hälsingerunor, 1984, s. 92-104 (Norrala: Hälsinglands hembygdskrets 1934−).

Dräktalmanacka för manliga delsbodräkten. Författare: Gunnar Trönnberg. Ingår i: Hälsingerunor, 1975, s. 5-14 (Norrala: Hälsinglands hembygdskrets 1934−).

Folkdräkter i Hälsingland. Författare: Margareta Ridderstedt (Hudiksvall: Hälsinglands museum cop. 1991).

Folkligt dräktskick i Arbrå. Författare: Ingrid Dahlin (Arbrå: Arbrå dräktkommitté 1975).

Hälsinglands folkdräkter. Författare: Monica Bohlin (Söderhamn : Söderhamns-Hälsinge-Kuriren 1975).

Järvsödräkten. Författare: Leif Andersson och Margareta Ridderstedt (Järvsö: Järvsö hembygdsförening 1983).

Kring en folklig mansdräkt från Färila. Författare: Leif Andersson. Ingår i: Hälsingerunor, 1987, s. 49-67 (Norrala: Hälsinglands hembygdskrets 1934−).

Något om de gamla dräkterna. Författare: Nap (pseudonym). Ingår i: Hälsingerunor, 1921:1, s. 3 (Norrala: Hälsinglands hembygdskrets 1934−).

Härjedalen

Bondehushåll i förändring: kläder som uttryck för socioekonomisk ställning i 1800-talets Härjedalen. Författare: Marie Tengroth Ulväng. Ingår i: Varans vägar och världar: handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600−1900, 2007, s. 57-74 (Göteborg: Göteborgs universitet, Historiska institutionen 2007).

Bouppteckningen som livsgarderob: något om kläder och köpmönster i Härjedalen på 1870-talet. Författare: Marie Tengroth Ulväng. Ingår i: Kommers: historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen, 2010, s. 201-214 (Uppsala: Uppsala universitet, Historiska institutionen 2010).

Klädekonomi och klädkultur: böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet. Författare: Marie Ulväng (Möklinta: Gidlund 2012).

Jämtland

Jämtlands folkliga kvinnodräkter: studier i den jämtländska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft. Författare: Lennart Björkquist (Uppsala 1941).

Om fot- och benbeklädnad hos allmogen i Norrland: en typologisk studie på grundval av uppteckningsmaterial särskilt från Jämtland. Författare: Åke Campbell. Ingår i: Rig, 1942, s. 100-127 (Stockholm: Svenska teknologföreningens förlag 1918−).

Vilse i vadmalen: om hushållens boupptecknade klädinnehav i Lillhärdals socken 1750−1850. Författare: Marie Tengroth Ulväng. Ingår i: Jämten, 2006 (99), s. 109-120 (Östersund: Wisénska bokhandelns förlag 1906−).

Lappland

Se översiktsverk samt under rubriken Samiskt.

Medelpad

Dom vill titta på "gamla trasor". Författare: Eva Groth. Ingår i: Stöde − sicken socken! Stöde hembygdsförening 50 år, s. 90-92 (Stöde 1977).

Folkdräkter, folkdans och folkmusik. Författare: Rudolf Halvarson. Ingår i: Torps socken, 1973 (11), s. 143-146 (Torp 1973).

Folkligt dräktskick och folkdräktsrörelsen i Medelpad. Författare Håkan Liby (Härnösand: Länsmuseet Murberget 1984).

Torpsdräkten : ett försök till historisk utredning. Författare: Theofil Lindström. Ingår i: Torps socken, 1965 (9), s. 52-54 (Torp 1965).

Norrbotten

Bygdedräkten i Överkalix. Författare: Birgit Laquist. Ingår i: Överkalix, 1948, s. 104-107 (Överkalix: Överkalix hembygdsgille 1957−).

Hemslöjdsrörelsen och det folkliga dräktskicket. Författare: Ingrid Helmstein. Ingår i: Norrbotten, 1986, s. 145-162 (Luleå: Norrbottens läns hembygdsförening 1922−).

Kvinnodräkt från Nederluleå. Utgivare: Norrbottens läns hemslöjdsförening (Luleå: Norrbottens läns hemslöjdsförening 1982, 1983).

Kvinnodräkt från Överkalix. Utgivare: Norrbottens läns hemslöjdsförening (Luleå: Norrbottens läns hemslöjdsförening 1982, 1983).

Norrbottnisk bygdedräkt. Utgivare: Norrbottens läns hemslöjdsförening (Luleå : Norrbottens läns hemslöjdsförening 1982).

Sockendräkten. Författare: Gerda Carlsson. Ingår i: Överkalix, 1976, s. 21-23 (Överkalix: Överkalix hembygdsgille 1957-).

Överkalixdräkten. Författare: Berit Eldvik. Ingår i: Norrbotten, 2005, s. 229-232 (Luleå: Norrbottens läns hembygdsförening 1922−).

Närke

Dräktresa i Örebro län. Författare: Inger Persson (Hallsberg: Närketryck 2004).

Se även översiktsverk.

Skåne

Allmogens dräktsilver i Vemmenhögs härad. Författare: Bror-Magnus Vifot (Lund 1932).

Bygdedräkter & tillbehör från nordöstra Skåne. Utgivare: Göinge hembygdsförening (Broby: Förening 1983).

Folkdräkter i Skåne under 1900-talet: belysta genom Ingrid Andersson, skapare av Nationaldräktsaffären i Malmö. Författare: Ingrid Gottfries (Åkarp: Charlotte Weibulls folklivscenter cop. 2001).

Folkdräkter och dräktskick i Skåne. Medarbetare: Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Skånes distrikt (Eslöv: Skånedistriktet, Svenska ungdomsringen för bygdekultur 1992).

Skånes folkdräkter: en dräkthistorisk undersökning 1500-1900. Författare: Sigfrid Svensson (Stockholm: Nordiska museet 1935).

Skånska dräkter: kvinnodräkten i Malmöhus län. Författare: Gertrud Ingers (Stockholm: LT 1984).

Skånska folkdrägter. Författare: Arvid Fredrik Kurck och Otto Henrik Wallgren (Stockholm: Fritzes bokhandel 1872).

Österlens folkdräkter. Författare: Håkan Nilsson, Tonie Lewenhaupt och Annhelén Olsson (Ystad: Ystads konstmuseum 1999).

Småland

Dans och dräkt i Småland: en sammanställning av artiklar om danstraditioner och dräktskick i Småland publicerade i Smålandsringen 1973−1987. Medarbetare: Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Smålands distrikt (Ljungby: Svenska ungdomsringen för bygdekultur, Smålands distrikt 1992).

Dans och folkdräkt i Kalmar län. Författare: Gunnar Nilsson. Ingår i: Kalmar län, 1985 (70), s. 96-106 (Kalmar: Kalmar läns museum 1963−).

Folkdräkten i Hånger i äldre tider. Skildrad av Peter Johansson [upptecknat av Carl Wilhelm von Sydow]. Författare: Erik Hård af Segerstad. Ingår i: Värnamo hembygdsförenings årsskrift, 1929, s. 19-24 (Värnamo: Värnamo hembygdsförening 1929).

Folkligt dräktskick i Småland. Författare: Anna-Maja Nylén (Stockholm: Nordiska museet utan årtal).

Gnosjödräkten snart 50 år. Författare: Birgitta Johannesson. Ingår i: Axplock från hembygden, 2000 (2), s. 37-41 (Gnosjö: Gnosjö hembygdskrets 1999−).

Linné och kvinnornas högtidsdräkter i södra Värend: bondehustrurnas klädedräkt. Författare: Birgitta Blixt. Ingår i: I Värend och Sunnerbo, 2007 (48):2, s. 15-17 (Växjö: Kronobergs läns hembygdsförbund, 1998−).

Sockendräkt och häradsdräkt: några anteckningar om allmogens dräktskick i Kalmar län. Författare: Manne Hofrén (Kalmar 1927).

Wärendsdräkten förr och nu. Författare: Swea Johansson (Urshult 1976).

Östbodräkten. Författare: Siri Svensson och Ebba Hagstrand. Ingår i: Finnveden förr: Värnamo hembygdsförening 60 år, 1981, s. 94-99 (Värnamo 1981).

Södermanland

Dräktskick i Haninge. Författare: Anita och Bo Stjernström (Västerhaninge: Haninge hembygdsgille 1997).

Folkdräkter i Vingåker och Österåker. Författare: Lillemor Boman och Eva Thunér-Ohlsson (Nyköping: Södermanlands museum i samarbete med Vingåkers kulturnämnd 1984).

Folkligt dräktskick i Sorunda: arkivforskning. Författare: Margit Hultman (Stockholm 1973).

Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker. Författare: Anna-Maja Nylén (Stockholm 1947).

Grödingedräktens variationer. Författare: Inga-Britt Hellberg, Birgitta Bridell och Inger Sundlin (Grödinge: Grödinge hembygdsförening 2002).

Uppland

Dräkt, makt och kön: dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar. Författare: Pia Bengtsson Melin (Uppsala: Upplandsmuseet 2012).

Dräktnålar och dräktskick i östra Mälardalen: kontinuitet och förändring under folkvandringstid och vendeltid. Författare: Jutta Waller och Bengt Händel (Uppsala: Uppsala universitet 1996).

Enigt, eget, ovanligt och rart: något om det kvinnliga dräktskicket i Häverö-Väddö skeppslag under 1800-talets första hälft. Författare: Bo Peterzon och Håkan Liby (Uppsala 1974).

Kläderna gör upplänningen: folkligt mode - tradition och trender. Författare: Håkan Liby (Uppsala: Upplandsmuseet 1997).

Upplandsdräkten: idén som blev symbol för en kvinnorörelse. Författare: Håkan Liby. Ingår i: Uppland, 1984, s. 65-92 (Uppsala: Upplands fornminnesförenings förlag 1940−).

Värmland

Dräkt och textil från Värmland (Karlstad 1973).

Dräkten från Finnskoga. Författare: Marie Louise Lind. Ingår i: Hemslöjden, 1981:1, s. 17, 26 (Stockholm: Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund 1933−).

Kring Värmlands folkliga dräktskick. Författare: Anna-Maja Nylén. Särtryck ur ”Värmland förr och nu”, 1973 (Karlstad: Värmlands museum 1905−).

Västerbotten

En västerbottensdräkt. Ingår i: Västerbotten, 1923, s. 261-264 (Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening, 1920−).

Folkdräkter från Västerbotten. Utgivare: Västerbottens museum (Umeå: Västerbottens museum 1975).

Västerbottensdräkten. Författare: Hilda Andersson. Ingår i: Västerbotten, 1940, s. 98-100 (Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening 1920−).

Västergötland

Bollebygdsdräkten: dräkter från Bollebygds härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Gäsenedräkten: dräkter från Gäsene härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Kindsdräkten: dräkter från Kinds härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Marbodräkten: dräkter från Marks härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Redvägsdräkten: dräkter från Redvägs härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Takhimlar och brudhandskar: folklig textiltradition i Västergötland. Författare: Inger Widhja (Skara: Skaraborgs länsmuseum 1990).

Toarpsdräkten: dräkter från Toarps socken, Åhs härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Vedensdräkten: dräkter från Vedens härad. Utgivare: De sju häradernas hemslöjdsförening (Borås: De sju häradernas hemslöjdsförening 2011).

Västmanland

Bygdedräkter i Västmanlands län. Medarbetare: Västmanlands läns hemslöjdsförbund (Västerås: Västmanlands läns hemslöjdsförbund cop. 1998).

Folkdräktsrörelsen i Västmanland. Författare: Ulla Centergran. Ingår i: Årsskrift / Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum, 1986 (64), s. 44-53 (Västerås: Västmanlands läns museum 1981−2002).

Folklig dräkt och modepåverkan i Västmanland. Författare: Håkan Liby. Ingår i: Årsskrift / Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum, 1986 (64), s. 29-43 (Västerås: Västmanlands läns museum 1981−2002).

Ångermanland

Grundsunda-dräkten. Författare: Birgith Grundberg. Ingår i: Grundsunda-skorven: meddelande från Grundsunda hembygdsförening, 1986:2, s. 10-12 (Husum: Grundsunda hembygdsförening 1985−).

Här - i väggen - hittade Karin gamla dräkttyger. Karins fynd är unikt! Författare: Bo Skräddare. Ingår i: Land, 1982:22, s. 28-29 (Stockholm: Lantbrukarnas riksförbund 1971−).

Kvinnligt och manligt om strumpor i Ångermanland. Författare: Ulla Metzer. Ingår i: Hembygden, 1981:3, s. 17, 27 (Stockholm: Svenska ungdomsringen för bygdekultur 1923−).

Säbråkvinnans klädedräkt och silversmycken i gamla tider. Författare: Margareta Grafström (Härnösand: Angermannia 1976).

Ångermanländsk dräktlyx. Författare: Bo Gustafsson. Ingår i: Angerman, 2007:5, s. 3, 9 (Nyland: Ångermanlands hembygdsförbund 1988−2009).

Öland

Dans och folkdräkt i Kalmar län. Författare: Gunnar Nilsson. Ingår i: Kalmar län, 1985 (70), s. 96-106 (Kalmar: Kalmar läns museum 1963−).

Notiser om öländskt dräktskick från år 1759. Författare: Ivar Modéer. Ingår i: Kalmar län, 1927, s. 21-24 (Kalmar: Kalmar läns museum 1963−).

Sockendräkt och häradsdräkt: några anteckningar om allmogens dräktskick i Kalmar län. Författare: Manne Hofrén (Kalmar 1927).

Östergötland

Dräktarbete i Östergötland. Författare: Marianne Larsson. Ingår i: Hemslöjden, 1983:2, s. 20-21, 32-33 (Stockholm: Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund 1933−).

Några folkseder i Vånga socken under 1840-talet. Författare: Levin Christian Wiede. Nyutgåva med förord och efterskrift av Bengt Cnattingius och Sigurd Erixon (Linköping 1970).

Runa: antiqvarisk tidskrift. Utgivare: Richard Dybeck (Stockholm 1844−1845).

Samiskt dräktskick

Om dräktskicken i samiska områden i Sverige.

Samedräkten utvecklas ständigt. Författare: Said Irandoust. Ingår i: Samefolket, 2002:2, s. 21 (Uppsala: Samefolket 1961−).

Samedräkter i Sverige. Författare: Susanna Jannok Porsbo (Jokkmokk: Ájtte 1999).

Samisk dräkt - identitet och kommunikation. Författare: Sunna Kuoljok (Umeå: Umeå universitet, Etnologiska institutionen 1998).

Lapp-Kristinas kolt - original eller kopia? Författare: Eva Ahlström. Ingår i: Textilskatter i svenska museer, 2000, s. 118-125 (Täby: Svenska föreningen för textilkonservering 2000).

Om de västerbottniska samernas dräktskick och traditioner. Författare: Katarina Ågren och Marianne Nilsson. Ingår i: Västerbotten 3 1977. (Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening 1920−).

Dräktskick i Estland och Finland

Om dräktskicken i svensktalande områden i Estland och Finland.

Estland

Livet på Runö: en berättelse om hur 300 människor levde på den lilla svenskön Runö i Rigaviken från 1920-talet fram till andra världskriget. Författare: Jakob Steffensson (Stockholm: LT 1976).

Runös folkdräkter: en berättelse om Rigabuktens svunna svenska kultur. Författare: Elin Eliasson (Stockholm: Signum 2009).

Rågöborna. Författare: Per Söderbäck (Stockholm: Nordiska museet 1940).

Finland

Allmogens dräktskick i Lappfjärd och Tjöck socknar. Författare: Yngvar Heikel (1925).

Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870−1920. Författare: Bo Lönnqvist (Helsingfors: Suomen muinaismuistoyhdistys 1972).

Finlandssvenska dräktboken. Författare: Kari Appelgren (Helsingfors: Schildts 2008).

Folkkulturens skepnader: till folkdräktens genealogi. Författare: Bo Lönnqvist (Helsingfors: Schildts 1991).

Svensk-Finlands bygdedräkter. H. 12, Norra delen av svenska Österbotten : Karleby, Öja, Nedervetil, Terjärv, Kronoby. Medarbetare: Bo Lönnqvist och Yngvar Heikel (Helsingfors: Brage 1978).