Lästips svenska

Här hittar du länkar och lästips inom svenska språket.

Ordböcker

Svenska.se Länk till annan webbplats. med SAOL, Svensk ordbok och SAOB

Antonymer.se Länk till annan webbplats., motsatsord (även homonymer)

Bonniers svenska ordbok (10 uppl. 2010)

Bonniers synonymordbok (2002)

Finlandssvensk ordbok Länk till annan webbplats.

Folkets synonymordbok Synlex Länk till annan webbplats.

Lexin, Isofs ordböcker mellan svenska och stora minoritetsspråk som finska, turkiska, arabiska och spanska Länk till annan webbplats.

Natur och Kulturs stora svenska ordbok (2006)

NE:s ordböcker inklusive NE:s svenska ordbok, NE:s svenska synonymordbok och NE:s flerspråkiga ordböcker Länk till annan webbplats. (kräver inloggning)

Norstedts första svenska ordbok (2016), Nationalencyklopedin

NE:s svenska fickordbok (2017), Nationalencyklopedin

Rikstermbanken Länk till annan webbplats., Sveriges nationella termbank

Språkbankens ordboksresurser Länk till annan webbplats. inklusive Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850–1853) och Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok (1922)

Svensk skolordlista (2010), Nationalencyklopedin

Språkrådets avstavningslexikon Länk till annan webbplats. (utvecklat ur Strömbergs avstavningslexikon)

Sture Allén och Christian Sjögreen (2007), Norstedts svenska baklängesordbok

Synonymer.se med svensk och engelsk synonymordbok och Bonniers ordbok Länk till annan webbplats.

Wiktionary, användargenererad wikiordbok Länk till annan webbplats.

Språkråd och skrivstöd

Att skriva bättre i jobbet – En basbok om brukstexter Länk till annan webbplats. (2022)

Forvo, internationell tjänst för inlästa uttal av ord och namn Länk till annan webbplats.

God ortnamnssed – Ortnamnsrådets handledning i namnvård Länk till annan webbplats., 2001 (reviderad 2016)

Guide till Harvardsystemet, biblioteket vid Högskolan i Borås Länk till annan webbplats.

Mediespråks rekommendationer för finlandssvenska medier Länk till annan webbplats.

Myndigheternas skrivregler från Språkrådet (2014)

19 råd för att skriva begripligt Länk till annan webbplats., Begriplig text (2019)

Publikationshandboken, EU:s skrivråd Länk till annan webbplats.

Regeringskansliets svarta lista över krångelord Länk till annan webbplats.

Skriva för webben, Internetstiftelsen Länk till annan webbplats. (2016)

Skriva på myndighet – ett utbildningsmaterial

Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet (2024)

Språket i P1 om hur man får svar på språkfrågor i källor som SAOL, Svensk ordbok, Korp och Svenska skrivregler Länk till annan webbplats.

Språkhjälpen, att tala och skriva på högskolan Länk till annan webbplats.

Språkrådet rekommenderar – Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor (2023)

Svenska skrivregler (4 uppl. 2017)

TT-språket, skrivråd för medier Länk till annan webbplats.

UD:s Utrikes namnbok med namn på myndigheter, EU-organisationer, främmande länder etc. Länk till annan webbplats. (11 uppl. 2021)

Utländska namn på svenska – Handbok om translitterering och alternativa geografiska namnformer Länk till annan webbplats., utgiven av Europeiska unionens råd

Vägledningen för webbutveckling med råd om bland annat klarspråk och flerspråkighet Länk till annan webbplats., Myndigheten för digital förvaltning

Verktyg för text- och språkundersökningar

Google Nyheter Länk till annan webbplats., sök i nyhetstexter

KB:s söktjänst Svenska tidningar Länk till annan webbplats.

Korp Länk till annan webbplats., ordverktyg för att söka i stora mängder text från dagstidningar, skönlitteratur och sociala medier

Linguee Länk till annan webbplats., flerspråkiga lexikon och parallellkorpus med översättning

Retriever Länk till annan webbplats., söktjänst för tidningar, medier och sociala medier (kräver prenumeration)

Fler språkteknologiska textverktyg från Språkbanken Länk till annan webbplats.