Folkliga växtnamn i Västerbotten

Folkliga växtnamn i Västerbotten

Gustav Fridners samling av växtnamn, som redovisas i denna bok, består av 1808 namnbelägg, fördelade på cirka 160 olika arter.

Författare: Sigurd Fries, Jan Nilsson, Margit Wennstedt
Utgivningsår: 1999

Jägmästaren Gustav Fridner (1891-1981) tjänstgjorde under större delen av sitt verksamma liv i Västerbotten. Under sina färder hade han pennan till hands och upptecknade de folkliga växtnamnen. Ibland kunde Gustav Fridner notera många namn för en och samma art. Han gjorde ibland även anteckningar om hur befolkningen använde växterna. Den är därmed en av de största samlingarna folkliga växtnamn från ett svenskt landskap, gjord av en och samma person.