Slatta från Västerbotten

Slatta från Västerbotten

En sammanställning av spelmansmusik från Västerbotten.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Utgivningsår: 2007 (andra upplagan)

I denna bok har spelmansmusik från Västerbotten - tillsammans 415 låtar - sammanställts och kommenterats. Utöver notutskrifter innehåller samlingen bland annat biografiska uppgifter om spelmän samt kommentarer av skilda slag till låtarna.

Boken inleds med ett kapitel om spelmanstraditionen, om melodierna och uppteckningsförfarandet. Därefter följer ett avsnitt där 415 låtar nedtecknats till noter. Sist finns en avdelning med kommentarer till låtarna och presentationer av de intervjuade spelmännen.

Till grund för utgåvan ligger ett omfattande insamlingsarbete av folkmusik som påbörjades 1973. Ungefär 100 personer har blivit intervjuade och inspelade.