Arbetslivets folktro

Arbetslivets folktro

En sammanställning av traditionsmaterial från övre Norrland.

Författare: Alf Arvidsson
Utgivningsår: 1986

I denna sammanställning av traditionsmaterial rörande arbetslivets folktro från övre Norrland vill författaren visa på att folktron existerade genom att den kunde ge svar på viktiga frågor i tillvaron, svar som stod i samklang med det sätt man levde på.

Ur innehållet:

  • Boskapsskötsel
  • Fiske
  • Jakt
  • Tjärbränning
  • Kvarn-, sågverks, och flottningsarbete
  • Åkerbruk
  • Övriga arbeten