Lulelapsk ordbok

Lulelapsk ordbok

På grundval av K. B. Wiklunds och Björn Collinders uppteckningar samt författarens uppteckningar. 13 häften.

Författare: Harald Grundström 
Utgivningsår: 1946–1954