Ändringar i kursplaner och kunskapskrav (Skolverket)

Synpunkter inlämnade av Isof den 16 november 2020.