Kulturdepartementets promemoria Forum för levande historias framtida inriktning (Kulturdepartementet)

Yttrande inlämnat av Isof den 22 juni 2022.