EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter (Justitiedepartementet)

Yttrande inlämnat av Isof den 18 maj 2022.