Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Remissvar inlämnat av Isof den 15 februari 2022.