Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet (SOU 2021:74)

Remissvar inlämnat av Isof den 14 januari 2022.