Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Remissvar inlämnat av Isof den 22 december 2021.