Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14)

Remissvar inlämnat av Isof den 22 september 2022.