Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Socialdepartementet)

Remissvar inlämnat av Isof den 20 april 2020.