Riksarkivets förslag till författningar (Riksarkivet)

Remissvar inlämnat av Isof den 31 januari 2022.