• Huvudmeny

Erik Wellanders pris

Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Priset delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen.

Erik Wellanders pris 2020 tilldelades Emma Sköldberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, för mångsidigt och nydanande arbete inom lexikografi.

Erik Wellanders pris 2019PDF (pdf, 110.1 kB) tilldelades Linus Salö, som disputerat vid Stockholms universitet, för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

Erik Wellanders pris 2018PDF (pdf, 176.1 kB) tilldelades Lena Ekberg, professor i nordiska språk, för ”betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang”.

Erik Wellanders pris 2017PDF (pdf, 638.9 kB) tilldelades Staffan Nyström, professor i namnforskning vid Uppsala universitet. ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård” skriver juryn i motiveringen.

Erik Wellanders pris 2016 tilldelades Andreas Nord från Göteborgs universitet för hans nydanande forskning om svenskt myndighetsspråk och myndighetskommunikation.

Erik Wellanders pris 2015 tilldelades Caroline Liberg, Uppsala universitet, för hennes forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

Erik Wellanders pris 2014 tilldelades Lars Borin och Markus Forsberg, Språkbanken, Göteborgs universitet, för deras arbete med det digitala språkverktyget Korp.

Se alla tidigare pristagare, från 1958 och framåt.

Fonden är uppkallad efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, professorn i tyska Erik Wellander. Läs mer om vem Erik Wellander var.

Stiftelsen utlyser även stipendier för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Kontakt

För ytterligare frågor om priset eller Erik Wellanders fond, kontakta fondens ordförande, professor Björn Melander, 070-1679067, bjorn.melander@nordiska.uu.se.

Uppdaterad 05 maj 2020
Erik Wellander

Erik Wellander 1884–1977