Erik Wellanders pris 2022 till Natalia Ganuza

Natalia Ganuza får Erik Wellanders pris för sina arbeten med flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv på svensk skola och utbildning.

Pristagare med blommor och diplom tillsammans med prisutdelare på scen.

Erik Wellanders pris år 2022 tilldelades Natalia Ganuza, här tillsammans med prisutdelaren Björn Melander vid prisutdelningen på Språkrådsdagen den 11 maj 2022. Foto: Isof.

Natalia Ganuza är professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet. Hon har i en rad forskningsprojekt givit viktiga bidrag till förståelsen av Sverige som ett mångspråkigt och multikulturellt samhälle genom att studera bland annat moders­målsundervisning, språkliga praktiker hos ungdomar i flerspråkiga storstads­områden och samtida svensk skönlitteratur som grund för att synliggöra och diskutera dominerande ideologier om språk och deras talare genom de skildringar som ges av flerspråkiga och av migrationsrelaterade erfarenheter.

Om Erik Wellanders pris

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2022 delades ut 11 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Kontakt

Maria Bylin
Språkvårdare på Språkrådet, Isof

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!