Erik Wellanders pris 2023 till Anna W Gustafsson

Anna W Gustafsson får Erik Wellanders pris för sina undersökningar av texter som social handling, av samtal och texter i vården och av utvecklingen av ordförståelse under senare tid.

Prisutdelare och pristagare med blommor och diplom.

Anna W Gustafsson tillsammans med prisutdelare Björn Melander. Foto: Tone Gellerstedt/Isof.

Docent Anna W Gustafsson är lektor i svenska vid Lunds universitet. Ett centralt tema i hennes forskning är språk och texter som social handling samt politisk och samhällelig diskurs, varvid hon givit viktiga bidrag till kunskapen om såväl äldre som nutida svenska. Hon har också intresserat sig för språket i vårdsammanhang och bland annat studerat flerspråkiga möten i barndiabetesvården och hur metaforer används i texter och samtal kopplade till palliativ cancervård. Ytterligare ett ämne som Anna W Gustafsson behandlat är förändring av ordförståelse i högskoleprovet. Flera av studierna har utgjort värdefulla bidrag i samhällsdebatten.

Om Erik Wellanders pris

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2023 delades ut 27 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Kontakt

Sofia Tingsell
Språkvårdare på Språkrådet, Isof
E-post: sofia.tingsell@isof.se
Telefon: 073-558 60 62

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!