Romane proverbi

Romane proverbi är romska ordspråkskort på dialekten kelderash. Syftet med korten är att stärka romsk kultur och tradition.

Romska ordspråkskort på dialekten kelderash.

Ordspråkskort.

Ordspråkskorten kan användas av alla intresserade i alla åldrar. Ordspråken ges både på romska och på svenska.

Om läromedlet

Romane proverbi är framtagna av föreningen Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM). Översättare är Joliana Nikolic och för design och illustrationer står Stanley Saba. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.