Nyhetsbrev 4 språkcentrum

Under 2022 har Isof i uppdrag att etablera nationella språkcentrum för minoritetsspråken för finska, jiddisch, meänkieli och romska. Införandefasen som har fokuserat på dialoger, att tillsätta styrgrupper, rekryteringar av medarbetare och att hitta lokaler för språkcentrum går mot sitt slut. Från och med hösten 2022 påbörjas uppstarten av nationella språkcentrum med de nya medarbetarna och cheferna på plats.

Översättning till romska

Här hittar du översättning av sidan till romska. Övriga översättningar hittar du längst upp på sidan via Other languages.

Arlikane: Nevipaskoroljil 4 čhibjakoro centri
Kelderašicka: Nevimasko lil 4 šibako centro
Lovaricka: Nevimasko lil 4 šibakocentro
Polsko romanes: Novinencalil 4 čhibiakro centrum
Tavringer: Nevipe lill 4 chibcentri

Viktiga synpunkter i dialogmöten

Inför etableringen av nationella språkcentrum har det varit viktigt för Isof att föra en dialog med olika aktörer för att diskutera och samla in synpunkter. Vi har genomfört öppna samråd för de som talar eller bär på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli eller romska, för minoritetsorganisationer, för universitet med uppdrag att arbeta med de nationella minoritetsspråken och för minoritetssamordnare i kommuner. Vi har i alla dessa dialoger fått med oss viktiga tankar och idéer om språkcentrums verksamhet och om etableringen av språkcentrum.

Styrgrupper

Isof har under våren tillsatt en styrgrupp för varje språkcentrum. Styrgrupperna fungerar som expertgrupper och har en viktig roll med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete. Varje styrgrupp består av cirka fem till sex ledamöter som representerar språkbärarna. Alla styrgrupper har haft ett första möte och kommer att fortsätta följa och stödja etableringen av språkcentrum.

Här kan du läsa mer om styrgruppernas uppgifter och vilka ledamöterna är.

Nya medarbetare till språkcentrum

Bemanningen för uppstarten av nationella språkcentrum i ett första steg är klar. De nya medarbetarna kommer att påbörja sina anställningar efter sommaren. Här är de färdiga rekryteringarna:

  • Språkcentrum finska − två språkfrämjare är klara, rekrytering av verksamhetsledare pågår.
  • Språkcentrum meänkieli i Övertorneå − en verksamhetsledare och en språkfrämjare är klara.
  • Språkcentrum meänkieli i Kiruna − en språkfrämjare.
  • Språkcentrum romska − en verksamhetsledare och två språkfrämjare.
  • Språkcentrum jiddisch − två språkfrämjare är klara. Tjänsten som verksamhetsledare lyses ut igen efter sommaren.

Vi hälsar våra nya kollegor välkomna till Isof!

Ny enhet för språkcentrum på Isof

Våra fyra språkcentrum kommer tillsammans placeras på en enhet under en nybildad avdelning på Isof med ansvar för nationella minoriteters språk och kultur. Tjänsten som enhetschef kommer att tillsättas under försommaren.

Till tjänsten som avdelningschef tillträder Harriet Kowalski den 1 juli, hon är för närvarande avdelningschef vid Språkrådet. När Harriet tillträder sin tjänst tar hon över ansvaret för nästa fas i språkcentrumarbetet – uppstartsfasen som beräknas pågå till och med oktober. Därefter kommer den nya enhetschefen för språkcentrum att ansvara för genomförandet.

Lokaler och lokala samarbeten

Under etableringsfasen har Isof tagit många kontakter för att diskutera samarbeten kring lokaler och gemensamma frågor. Vi har bland annat besökt Övertorneå och Kiruna. Nu är det klart med lokaler för varje språkcentrum:

  • Språkcentrum finska kommer att dela lokaler med Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.
  • Språkcentrum meänkieli i Övertorneå kommer att dela lokaler med Nordkalottens kultur- och forskningscentrum där också resursbiblioteket för meänkieli finns placerat.
  • Språkcentrum meänkieli i Kiruna kommer att ha sin bas på Malmfältens folkhögskola.
  • Språkcentrum romska kommer att placeras på Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) i Stockholm.
  • Språkcentrum jiddisch i Stockholm kommer att placeras på Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) i Stockholm.

Dina synpunkter är viktiga

Vi uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum. På vår språkcentrumwebb isof.se/sprakcentrum kan du läsa om införandearbetet och om du har frågor och synpunkter får du gärna kontakta oss via e-postadressen sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektledare för språkcentrumarbetet på Isof

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!