Kielikeskukset, 4. uutiskirje

Isofilla on vuonna 2022 ollut tehtävänä perustaa kansalliset kielikeskukset kansallisille vähemmistökielille suomi, jiddiš, meänkieli ja romani. Aloitusvaiheessa on keskitytty neuvonpitoihin, ohjausryhmien nimeämiseen, henkilöstön rekrytointiin ja tilojen löytämiseen. Nyt aloitusvaihe alkaa olla loppusuoralla. Kansallisten kielikeskusten toiminta alkaa syksyllä 2022, kun henkilöstö ja kielikeskusten johtajat ovat paikalla.

Tärkeitä näkemyksiä neuvonpidoissa

Isofille on ollut tärkeää keskustella eri toimijoiden kanssa näkemysten saamiseksi. Isof on järjestänyt avoimia neuvonpitoja kansallisten vähemmistökielten suomen, jiddišin, meänkielen ja romanin puhujien ja kielenkantajien kanssa. Neuvonpitoja on järjestetty myös vähemmistöjärjestöjen ja kuntien vähemmistökoordinaattoreiden kanssa sekä kansalliset vähemmistökielet toimeksiantona saaneiden yliopistojen kanssa. Neuvonpidoissa on saatu tärkeitä ajatuksia ja ideoita kielikeskusten perustamisesta ja toiminnasta.

Ohjausryhmät

Kevään aikana Isof on nimennyt ohjausryhmän kullekin kielikeskukselle. Ohjausryhmät toimivat asiantuntijaryhminä, ja niillä on tärkeä tehtävä tukea ja ohjata kielikeskusten työtä. Joka ohjausryhmässä on 5–6 jäsentä, jotka edustavat kielenkantajia. Kaikilla ohjausryhmillä on jo ollut ensimmäinen kokous, ja ryhmät jatkavat kielikeskusten perustamisvaiheen tukemista ja seurantaa.

Verkkosivustoltamme voi lukea lisää ohjausryhmistä ja niiden jäsenistä: Kielikeskusten ohjausryhmät nimetty.

Kielikeskusten henkilöstö

Kielikeskusten aloitusvaiheen henkilöstörekrytoinnin ensimmäinen vaihe on valmis. Uudet työntekijät aloittavat työnsä kesän jälkeen. Tämänhetkinen rekrytointitilanne:

  • Suomen kielikeskus – kaksi kielenedistäjää rekrytoitu, toiminnanjohtajan rekrytointi kesken.
  • Meänkielen kielikeskus, Övertorneå – yksi kielenedistäjä ja yksi toiminnanjohtaja rekrytoitu.
  • Meänkielen kielikeskus, Kiiruna – yksi kielenedistäjä rekrytoitu.
  • Romanin kielikeskus – kaksi kielenedistäjää ja yksi toiminnanjohtaja rekrytoitu.
  • Jiddišin kielikeskus – kaksi kielenedistäjää rekrytoitu. Toiminnanjohtajan paikka laitetaan uudelleen hakuun kesän jälkeen.

Isof toivottaa uudet kollegat tervetulleiksi!

Isofin uusi kielikeskusyksikkö

Isofin neljä kielikeskusta muodostavat oman yksikön. Yksikkö sijoittuu Isofin uudelle osastolle, joka vastaa kansallisten vähemmistöjen kielistä ja kulttuureista. Yksikköpäällikön virka täytetään alkukesästä.

Osastonjohtajan virkaan on nimetty Harriet Kowalski, joka siirtyy tehtävään 1. heinäkuuta. Kowalski toimii nyt Kielineuvoston osastonjohtajana. Kowalskin siirryttyä uuteen virkaan kielikeskustyössä alkaa seuraava vaihe – perustamisvaihe, jonka arvioidaan jatkuvan lokakuun loppuun. Sen jälkeen kielikeskusten yksikköpäällikkö vastaa työstä.

Tilat ja paikallinen yhteistyö

Perustamisvaiheessa Isofilla on ollut paljon yhteistyötä tiloista ja yhteisistä kysymyksistä. Olemme käyneet muun muassa Övertorneåssa ja Kiirunassa. Nyt kaikkien kielikeskusten tilat ovat selvillä:

  • Suomen kielikeskus sijoitetaan Isofin tiloihin Uppsalaan.
  • Meänkielen kielikeskus Övertorneåssa sijoitetaan Pohjoiskalotin kieli- ja tutkimuskeskukseen (Nordkalottens kultur- och forskningscentrum), jonne myös meänkielen resurssikirjastoa suunnitellaan.
  • Meänkielen kielikeskus Kiirunassa sijoitetaan Malmfältenin kansankorkeakouluun.
  • Romanin kielikeskus sijoitetaan Isofin tiloihin Tukholmaan (Kielineuvosto).
  • Jiddišin kielikeskus sijoitetaan Isofin tiloihin Tukholmaan (Kielineuvosto).

Sinun näkemyksesi ovat tärkeitä

Arvostamme suurta kiinnostusta ja innostusta, jota kansallisten kielikeskusten perustaminen herättää. Kielikeskuksiin liittyvän työn verkkosivustolta isof.se/sprakcentrum voi lukea työn etenemisestä. Kysymyksiä ja näkemyksiä kielikeskusten perustamiseen liittyvästä työstä voi mielellään lähettää osoitteeseen sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, Isofin kielikeskustyön projektipäällikkö