Klart med styrgrupper till språkcentrum

I mars månad fanns möjlighet att nominera kandidater till språkcentrums styrgrupper. Nu är tillsättningen av ledamöterna till styrgrupperna klar. Styrgrupperna ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

”En bärande ide med språkcentrumen är att utgå från språkbärarnas situation och de olika behov som finns för vart och ett av språken. Därför är minoritetsgruppernas möjlighet till inflytande och delaktighet viktig. Jag är glad att kunna konstatera att vi i samtliga styrgrupper har kunniga personer med en mycket bred samlad kompetens och ser fram emot ett gott framtida samarbete”, säger Martin Sundin, generaldirektör för Isof.

Styrgrupperna består av cirka fem till sex ledamöter som representerar språkbärarna. De utses under en period av tre år med möjlighet till förlängning med maximalt ytterligare en mandatperiod. Inför införandet av styrgrupper har ledamöternas kompetens och uppgifter diskuterats i samråd med företrädare för nationella minoriteter, berättar Anna Gezelius, samordnare i minoritetsspråk, som arbetat med nomineringarna och urvalet.

”Isof har fått in många nomineringar av personer med mycket goda kvalifikationer, så urvalet har varit ett positivt problem. Vi har försökt att få in olika kompetenser som erfarenhet av juridik, pedagogik och språkrevitalisering förstås, men också personer med anknytning till något av de universitet som ansvarar för språken. Vi ville gärna ha en balans mellan könen och en geografisk spridning”.

Styrgruppens uppgifter är bland annat att:

 • ge Isof stöd och råd inför inrättandet av nationella språkcentrum under 2022
 • bidra i prioritering av insatser inför respektive verksamhetsår
 • bidra med språklig och kulturell kompetens
 • bidra med nätverk för att hitta lämpliga samarbeten
 • analysera och följa upp verksamheten i samarbete med Isofs medarbetare.

Ledamöter i styrgrupper för Språkcentrum

Här kan du läsa vilka styrgruppernas ledamöter är:

Finska

 • Maarit Jaakkola, docent i journalistik, medieforskare och -lärare, vice ordförande i Sverigefinska rådet i Göteborg
 • Jarmo Lainio, professor i finska Stockholms universitet
 • Johanna Parikka Altenstedt, jurist, tidigare presschef, sakkunnig minoritetsfrågor vid länsstyrelsen Blekinge
 • Antti Yliselä, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan och sakkunnig i minoritetsfrågor
 • Eeva Östberg, bibliotekschef Finlandinstitutet

Meänkieli

 • Anders Emanuelsson, lärare och ansvarig för meänkieli på Umeå universitet
 • Lena Jatko, STR-T Pajala
 • Ola Junkka, chef modermålsenheten i Skellefteå
 • Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare, Örnsköldsviks kommun
 • Johanna Olofsson Roth, ummikko, engagerad i minoritetsfrågor

Romska

 • Jasminka Demirovska, modersmålslärare Trollhättan, dialekt arli
 • Angelina Dimiter-Taikon, pedagog och sakkunnig, Södertörns högskola, dialekt kelderasch
 • Teresa Kwiatkowski, modersmålslärare Malmö, dialekt polsk romani
 • Jon Pettersson, ordförande Frantzwagner Sällskapet, dialekt svensk romani
 • Allan Schwarz, ordförande Riksförbundet Roma International, dialekt kale
 • Rafael Szoppe, brobyggare Stockholms stad, sakkunnig, dialekt lovara

Jiddisch

 • Eva Fried, ordförande Sveriges Jiddischförbund
 • Noa Hermele, rektor Paideia folkhögskola
 • Abbe Schulman, ordförande Jiddischsällskapet i Stockholm
 • Sara Schulman, lärare i jiddisch, sakkunnig
 • Jan Schwarz, docent i jiddisch vid Lunds universitet
 • Susanne Sznajderman Rytz, grundare av Sveriges Jiddischförbund, ordförande WIZO