Nyhetsbrev 5 språkcentrum

Under 2022 har Isof i uppdrag att etablera nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Från och med september månad är många medarbetare på plats och vi arbetar med att bygga en gemensam grund för de fyra nationella språkcentrumen. Under hösten kommer vi dessutom att prioritera att lyssna in och ta del av förväntningar på språkcentrum som de nationella minoriteterna har.

Översättning till romska

Här hittar du översättning av sidan till romska. Övriga översättningar hittar du längst upp på sidan via Other languages.

Arlikane: Nevipaskoroljil 5 čhibjakorocentri
Kelderašicka: Nevimasko lil 5 šibakocentro
Lovaricka: Nevimasko lil 5 šibakocentro
Polsko romanes: Novinengro lil 5 čhibiakro centrum
Tavringer: Nevipe lill 5 chibcentri

Gemensamma introduktionsdagar

Vi är inne i ett intensivt skede med att bygga en gemensam kompetensgrund för uppdraget. Detta sker genom intern kompetensutveckling och utbildning. I utbildningen ingår ett antal föreläsningar som belyser språkrevitalisering.

Under september har bland annat har Lennart Rhodin föreläst om den nationella minoritetspolitikens utveckling, Leena Huss om språkrevitalisering och tidigare erfarenheter, Kaisa Syrjänen Schaal om vägen fram till beslutet om nationella språkcentrum och Jarmo Lainio om Europarådets granskningar av den svenska minoritetspolitiken. Isof:s nya revitaliseringsexpert Sari Pesonen har föreläst om faktorer som påverkar ett språks livskraft och den språkpolitiska utredaren, Jennie Spetz, har föreläst om Isof:s olika uppdrag inför att språkcentrum beslutades om.

Styrgruppsmöten

Till varje språkcentrum finns det en styrgrupp vars uppgift är att vägleda och bistå respektive språkcentrum i dess arbete. Alla styrgrupper hade ett första möte under våren och ett uppföljningsmöte i augusti och kommer att fortsättningsvis vara aktivt involverade i etableringen och utvecklingen av språkcentrum.

Ny chef för språkcentrum

De fyra språkcentrumen är placerade på den nyskapade avdelningen för nationella minoriteters språk och svenskt teckenspråk. På avdelningen, som leds av Harriet Kowalski, finns två enheter: enheten för språkvård och enheten för språkcentrum. Under sommaren har Anna Gezelius tillträtt som enhetschef för enheten för språkvård och Elina Majakari har fått uppdraget som enhetschef för språkcentrum och kommer att succesivt vara på plats under hösten.

Här finns nationella språkcentrum

Bemanningen av de nationella språkcentrumen samt lokaler för varje språkcentrum har kommit långt.

Här kan du nå respektive språkcentrum och dess medarbetare via e-post:

Fortsatt dialog om språkcentrum

Inför etableringen av nationella språkcentrum har det varit viktigt för Isof att föra en dialog med olika aktörer för att diskutera och samla in synpunkter. Vi har i alla dessa dialoger fått med oss viktiga tankar och idéer om språkcentrums verksamhet och om etableringen av språkcentrum. Under hösten fortsätter vi att lyssna in och ta del av förväntningar på språkcentrum som de nationella minoriteterna har.

Dina synpunkter är viktiga

Vi uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum och dess blivande verksamhet. På vår språkcentrumwebb isof.se/sprakcentrum Länk till annan webbplats. kan du läsa om arbetet och om du har frågor och synpunkter om språkcentrum får du gärna kontakta oss via e-postadressen sprakcentrum@isof.se!

/Harriet Kowalski, avdelningschef för nationella minoriteters språk och svenskt teckenspråk och Elina Majakari, enhetschef för språkcentrum på Isof

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!