Kielikeskukset, 5. uutiskirje

Isofilla on vuonna 2022 ollut tehtävänä perustaa kansalliset kielikeskukset kansallisille vähemmistökielille suomi, jiddiš, meänkieli ja romani. Monet kielikeskusten työntekijöistä ovat aloittaneet työnsä syyskuussa, ja luomme parhaillaan yhteistä perustaa neljälle kansalliselle kielikeskukselle. Aiomme syksyn aikana myös kuunnella kansallisia vähemmistöjä ja heidän odotuksiaan.

Yhteiset perehdyttämispäivät

Työskentelemme parhaillaan intensiivisesti luodaksemme yhteisen osaamisperustan tehtävää varten. Työntekijät saavat kehittää pätevyyttään viranomaisen sisäisessä koulutuksessa, joka sisältää muun muassa kielen revitalisaatiota käsitteleviä luentoja.

Syyskuun aikana muun muassa Lennart Rhodin on luennoinut kansallisen vähemmistöpolitiikan kehityksestä, Leena Huss kielen revitalisaatiosta ja tähän työhön liittyvistä aikaisemmista kokemuksista, Kaisa Syrjänen Schaal kansallisia kielikeskuksia koskevan päätöksen taustoista ja Jarmo Lainio Euroopan neuvoston tekemistä Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa arvioivista tarkastuksista. Isofin uusi revitalisaatioasiantuntija Sari Pesonen on kertonut kielen elinvoimaan vaikuttavista tekijöistä ja kielipoliittinen selvittäjä Jennie Spetz Isofin eri tehtävistä ennen kielikeskusten perustamispäätöstä.

Ohjausryhmien kokoukset

Jokaisella kielikeskuksella on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on opastaa ja auttaa kielikeskusta sen työssä. Kaikki ohjausryhmät pitivät ensimmäisen kokouksensa keväällä ja seurantakokouksen elokuussa, ja ne osallistuvat jatkossa aktiivisesti kielikeskusten perustamis- ja kehitystyöhön.

Kielikeskuksilla uusi johtaja

Neljä kielikeskusta kuuluvat Isofin uuteen kansallisten vähemmistökielten ja ruotsalaisen viittomakielen osastoon. Harriet Kowalskin johtamalla osastolla on kaksi yksikköä: kielenhuolto ja kielikeskukset. Anna Gezelius aloitti kesällä kielenhuoltoyksikön johtajana ja Elina Majakari on nimitetty kielikeskusyksikön johtajaksi. Majakari aloittaa tehtävässään vähitellen syksyn aikana.

Kansallisten kielikeskusten sijainti

Suurin osa kansallisten kielikeskusten työntekijöistä on rekrytoitu ja toimitilatkin alkavat olla kunnossa.

Kielikeskusten yhteystiedot:

Vuoropuhelu kielikeskuksista jatkuu

Kansallisten kielikeskusten perustamisen yhteydessä Isofille on ollut tärkeää keskustella eri toimijoiden kanssa ja kerätä heidän näkökohtiaan. Olemme saaneet näissä keskusteluissa tärkeitä ajatuksia ja ideoita kielikeskusten perustamiseen ja toimintaan liittyen. Jatkamme syksyn aikana kansallisten vähemmistöjen ja heidän odotustensa kuuntelemista.

Sinun näkemyksesi ovat tärkeitä

Arvostamme suurta kiinnostusta ja innostusta, jota kansallisten kielikeskusten perustaminen herättää. Kielikeskuksiin liittyvän työn verkkosivustolta isof.se/sprakcentrum Linkki toiselle sivustolle. voi lukea työn etenemisestä. Kysymyksiä ja näkemyksiä kielikeskuksiin liittyen voi mielellään lähettää osoitteeseen sprakcentrum@isof.se.

/Harriet Kowalski, osastopäällikkö, kansalliset vähemmistökielet ja ruotsalainen viittomakieli, ja Elina Majakari, yksikköpäällikkö, kielikeskukset, Isof