Nyhetsbrev 2 språkcentrum

Under 2022 ska Isof etablera nationella språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska och här i nyhetsbrevet kan du läsa om arbetets framfart. Under mars och april har fokus legat på att tillsätta styrgrupper och rekrytera flera nya medarbetare till våra språkcentrum.

Översättning till romska

Här hittar du översättning av sidan till romska. Övriga översättningar hittar du längst upp på sidan via Other languages.

Styrgruppernas sammansättning

Den 31 mars var sista dag för att nominera till styrgrupper och vi har fått många nomineringar för de olika språken. Just nu arbetar vi med urval för att kunna sätta samman styrgrupperna och vi siktar på att vara klara med detta efter påsk.

Styrgruppernas roll före språkcentrumetableringen blir att följa Isofs arbete med att bygga upp verksamheten och ge oss stöd och råd i det arbetet. När språkcentrumen väl har etablerats sammanträder styrgrupperna cirka fyra gånger per år.

Vi söker många nya medarbetare

Just nu rekryterar vi verksamhetsledare och språkfrämjare till språkcentrumen. Sista ansökningsdatum för de olika språken är:

  • Meänkieli i Övertorneå – sista ansökningsdag var den 4/4
  • Finska – sista ansökningsdag var den 10/4
  • Jiddisch – sista ansökningsdag 20/4
  • Romska – sista ansökningsdag 20/4
  • Meänkieli i Kiruna – sista ansökningsdag 22/4

De nationella språkcentrumen kommer att tillhöra en ny avdelning på Isof med inriktning mot nationella minoriteters språk och kultur. Därför söker vi även flera medarbetare till den avdelningen samt tidsbegränsade anställningar under etableringsfasen, bland annat språkvårdare i meänkieli och språkvårdare i romska.

Du hittar alla aktuella och kommande tjänster på vår webbsida isof.se/jobbapasprakcentrum samt via Isofs LinkedIn-sida och andra kanaler.

Besök i Övertorneå och Kiruna

Språkcentrum för meänkieli ska etableras i Övertorneå och Kiruna under 2022. I Övertorneå sker det i samarbete med Övertorneå kommun och resursbiblioteket för meänkieli på Nordkalottens kultur- och forskningscentrum. Språkcentrums verksamhetsledare och en språkfrämjare placeras i Övertorneå medan ytterligare två språkfrämjare kommer att ha Kiruna som bas.

Den 5-6 april besökte Isof Övertorneå för att tillsammans med företrädare från kommunen, folkhögskolan och resursbiblioteket titta på lokalerna och planera för arbetsplatser vid resursbiblioteket och språkcentrum. Förhoppningen är att språkcentrum kommer att vara bemannat efter sommaren och att lokalerna står klara då. Isof träffade även lokala föreningar och Svenska kyrkan.

Den 4-5 maj besöker Isof Kiruna för att inleda språkcentrumsamarbeten med Kiruna kommun och Sametinget. Tillsammans med Sametinget har Isof fått i uppdrag att föreslå indikatorer för att kunna följa de nationella minoritetsspråkens utveckling.

Dina synpunkter är viktiga

Vi uppskattar det stora engagemang och intresse som finns inför inrättandet av nationella språkcentrum och har genom samråden och insamlade synpunkter fått med oss viktiga tankar och idéer till det fortsatta planeringsarbetet. Nästa nyhetsbrev kommer att publiceras i maj.

På vår språkcentrumwebb isof.se/sprakcentrum kan du läsa om arbetets framfart och om du har frågor och synpunkter om vårt arbete med inrättandet av språkcentrum får du gärna kontakta oss via e-postadressen sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektledare för språkcentrumarbetet på Isof

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!