Kielikeskukset, 2. uutiskirje

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (Isof) perustaa vuonna 2022 suomen, meänkielen, jiddišin ja romanin kansalliset kielikeskukset. Kerromme uutiskirjeessä työn etenemisestä. Maalis- ja huhtikuussa työssä on keskitytty ohjausryhmien nimeämiseen sekä kielikeskusten henkilöstön rekrytointiin.

Ohjausryhmien kokoonpano

31. maaliskuuta oli viimeinen päivä nimetä ehdokkaita kielikeskusten ohjausryhmiin. Saimme useita ehdotuksia eri kielten osalta ja kokoamme ryhmiä parhaillaan. Tavoitteenamme on saada työ päätökseen pääsiäisen jälkeen.

Ennen kielikeskusten perustamista ohjausryhmien tehtävänä on seurata Isofin työtä perustamisprosessin aikana sekä antaa meille tukea ja neuvoja. Kun kielikeskukset ovat toiminnassa, ohjausryhmien on tarkoitus kokoontua noin neljä kertaa vuodessa.

Haemme useita uusia työntekijöitä

Rekrytoimme parhaillaan toiminnanjohtajia ja kielenedistäjiä kielikeskuksiin. Viimeiset hakupäivät eri kielten osalta ovat:

  • Meänkieli, Övertorneå – viimeinen hakupäivä oli 4.4.
  • Suomi – viimeinen hakupäivä oli 10.4.
  • Jiddiš – viimeinen hakupäivä 20.4.
  • Romani – viimeinen hakupäivä 20.4.
  • Meänkieli, Kiiruna – viimeinen hakupäivä 22.4.

Kansalliset kielikeskukset tulevat osaksi Isofin uutta kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurien osastoa. Haemme osastolle myös muita työntekijöitä sekä tilapäisiä työntekijöitä perustamisvaiheen ajaksi. Haettavana ovat muun muassa meänkielen ja romanin kielenhuoltajan paikat.

Lisätietoa parhaillaan haettavista ja tulevista viroista on verkkosivustollamme isof.se/jobbapasprakcentrum sekä Isofin LinkedIn-sivulla ja muilla kanavilla.

Vierailulla Övertorneålla ja Kiirunassa

Meänkielen kielikeskus perustetaan Övertorneålle ja Kiirunaan vuoden 2022 aikana. Övertorneålla teemme sen yhteistyössä Övertorneån kunnan sekä Pohjoiskalotin kulttuuri- ja tutkimuskeskuksessa sijaitsevan meänkielen resurssikirjaston kanssa. Kielikeskuksen toiminnanjohtaja ja yksi kielenedistäjä saavat työpaikan Övertorneålta, kun taas kahden muun kielenedistäjän toimipaikkana on Kiiruna.

Isofin edustajat kävivät 5.–6. huhtikuuta Övertorneålla tutustumassa tiloihin yhdessä kunnan, kansankorkeakoulun ja resurssikirjaston edustajien kanssa ja suunnittelemassa resurssikirjaston ja kielikeskuksen työpaikkoja. Toiveena on, että kielikeskuksen työntekijät on rekrytoitu kesän päätyttyä ja että tilat ovat silloin valmiina. Isofin edustajat tapasivat vierailullaan myös paikallisten yhdistysten ja Ruotsin kirkon edustajia.

Isofin edustajat kävivät 4.–5. huhtikuuta Kiirunassa käynnistämässä kielikeskustyön yhdessä Kiirunan kunnan ja Saamelaiskäräjien kanssa. Isof on saanut yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa tehtäväksi ehdottaa indikaattoreita kansallisten vähemmistökielten kehityksen seuraamiseksi.

Mielipiteesi ovat tärkeitä

Isof arvostaa suurta mielenkiintoa ja innostusta, jota kansallisten kielikeskusten perustaminen on herättänyt. Neuvonpidot ja erilaiset yhteistyöhankkeet ovat antaneet meille arvokasta tietoa ja ajatuksia suunnittelutyön jatkamista varten. Seuraava uutiskirje julkaistaan toukokuussa.

Kielikeskussivustolla isof.se/sprakcentrum kerrotaan lisää työn etenemisestä. Jos sinulla on kysyttävää tai näkemyksiä kielikeskushankkeesta, ota yhteyttä: sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, Isofin kielikeskustyön projektipäällikkö