Novinengro lil 2 čhibiakro centrum

Te 2022 isi Isof te začhuvel nacjonalno čhibiakro centrum dre finska, jiddisch, meänkieli i romska adaj dre novinengro lil mogines te čitinel sir da buti džal te jangil. Te marco i kvietnio skupindžam jame jamen kaj te ščhuvas grupi kaj žondžinena i te pšlel butedire neve manušen te jamaro čhibiakro centrum.

Grupi kaj žondžinena sir jone javena ščhude

Te 31 marco isis ostatnio dives kaj te nomininel te grupi kaj žondžinena, jame doreščam but nominacji dre do ružna čhibia. Kana jame keras buti kaj te vikedas i te ščhuvas grupi kaj žondžinena i jame mišlinas kaj javasam gotova dalesa pošli mijalitka švienti.

Grupi kaj žondžinena lengro obovionsko javela zanim do čhibiakro centrum javela začhudo to jone dikhena sir Isof kerel buti i budinel džalalnošč del jamenge vsparčio i doradžinel jamenge dre da buti. Kedi čhibiakro centrum juš javela začhudo to pes rakhena grupi kaj žondžinena štar moli te berš.

Čitin butedir pal grupi kaj žondžinen save isi len zadani i sir čhija nominacja zakončono pe jamari webbstrona(rig) isof.se/sprakcentrumstyrgrupper.

Jame rodas bute neve manušen te buti

Kana las jame te buti bučiakre šefos i čhibiake lideros dre čhibiakro centrum. Ostatnio data te ščhuvel podanio dre do ružna čhibia isi:

  • Meänkieli dre Övertorneå-ostatnio dives te ščhuvel isis 4/4
  • Finska-ostatnio dives te ščhuvel isis 10/4
  • Jiddisch-ostatnio dives te ščhuvel isis 20/4
  • Romska-ostatnio dives te ščhuvel isis 20/4
  • Meänkieli dre Kiruna-ostatnio dives te ščhuvel isis 22/4

Do nacjonalno čhibiengro centrum naležinela te jek nevo odžalo dre Isof kaj pes koncentrinela pe nacjonalno mniejšoščakri čhib i kultura. Daleske rodas jame buten manušen te do odžalo kaj javena do bučia. Bučia na javena pe stalo dre do ciro sir dova začhuvena, na pšiklad te čhibiakro opiekuno dre meänkieli i dre romska.

Tu rakhesa sare aktualna i save javena bučia pe jamari webbstrona(rig) isof.se/jobbapasprakcentrum teš te Isofs Linkedln-strona(rig) i javir kanali.

Odviedžindžam Övertorneå i Kiruna

Čhibiakro centrum dre meänkieli te Övertorneå i Kiruna te 2022. Dre Övertorneå keren khetane buti te Övertorneå komunasa i te resurs biblioteka te meänkieli dre polnocno kalotto i centrum kulturalno i badafčo. Čhibiakro centrum bučiakro šefo i jek čhibiakro lidero javela dre Övertorneå duj kolejna čhibiakre lideri javena umieščona dre Kiruna.

Te 4-5 kvietnio odviedžindžia Isof Övertorneå kaj khetane dolenca kaj isi komunati, baredire školati i resurs bibliotekekati kaj jone isi te dikhen lokali i te planinel bučia pal resurs biblioteka i čhibiakro centrum. Isi nadžeja kaj čhibiakro centrum javela pirado pošli mijal i lokali javena gotova te do ciro. Isof teš pes rakčia lokalne zvionskenca i Švecke khangirjasa.

Te 4-5 majo odviedžindžia Isof Kiruna kaj te začninel te čhibiakro centrum te kerel khetene buti dre Kiruna komunasa i Sametinget. Khetane te sametinget Isof dorešča misja kaj te zaproponinel i te sikavel drom kaj te moginen te dikhen sir do nacjonalno mniejšoščakri čhib pes rozvininel.

Tire poglondi isi važna

Jame ceninas do baro zangažovanio i začekavienio začhuibnasa do nacjonalne čhibiakre centrumosa kaj isi dre konsultacja i khetane keras buti doreščam važna rozmišleni i pomisli dre do dalšo planovanioskri buti. Javir novinengro lil javela vidino dre majo.

Pe jamaro čhibiakro centrum webb isof.se/sprakcentrum mogines tu te čitinel pal buti sir joj džal te jangil. So tut isi pitani i tire poglondi pal jamari buti sir začhudžam do čhibiakro centrum mogines jamenca te lel kontakto te e-postadress isof.se/sprakcentrum !

/Ann Heimer,
projekto kaj ligirel dre čhibiakro centrumoskri buti dre Isof