Grupa kaj žondžinel pe romska

Dre čhon marco tu jako privatno manuš albo te do organizacja kaj tu eventualnie naležines te nomininel kanditatos te do grupa kaj žondžinel kaj isi te javel stvožono te čhibiakro centrum te romska.

Isof isi te začhuvel grupa kaj žondžinel te do každo jek nacjonalno čhibiakro centrum. Grupa kaj žondžinel, rola javela kaj te dikhel Isofs buti sir budinen do džalalnošč i te del jamenge vsparčo i te doradžinel dre da buti, ruvnieš te da obecno buti i džalalnošč.

Kana tu mogines albo do eventualno organizacja kaj tu naležines te nomininel kanditaten te grupa kaj žondžinel. Pe daja rig(strona) opisinas jame sir dava džalinel i so grupa kaj žondžinel isi te kerel. Tu nominines jekhe manušes popšez kaj te vipelnines da formulažo pe da rig (strona).

Ostatnio dives pe nominacja: Do 31 marco 2022.

Phuč tut manušesti pieršo

Dava isi važno tu kaj nominines jekhe manušes kaj te phučes pes do manušesti či jof pes zgodžinel pe nominacja, bo tu san te bičhavel do manušeskre dana kontaktova. Adaj tu mogines te čitinel sir jame men zalas dane kontaktova. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

  • De Isof vsparčio i doradžin dre začhujiben do nacjonalno čhibiakro centrum dre 2022
  • De Isof vsparčio i doradžin dre začhujiben i dre buti pe čhibiakro centrum
  • Pomogin teš te prioritinel dokladnie pžez každo džalalnoščakro berš, teš zaležinel save isi započhebovanio te každo čhib
  • Vligir čhibiakri i kulturakri kompetencja
  • Vligir tire socialne šiečasa kaj te rakhel odpoviednio vspolpraca te společenstvo civilno, pšedstavičelenca, začekavione organizacjenca i javirenca
  • So berš možna te rakhel možliva propozicji kaj te popravinel i te rozvininel čhibiakro centrumoskro džalalnošč.

Moginel grupa kaj žondžinel pes te rakhel bez udžaloskro Isof?

Adža. Gil každo rakhiben čhibiakre centromoskre džalalnoščakre šefosa so isi les možlivošč te jek jangluno spotkanio kaj tilko dole kaj naležinen te grupa kaj žondžinel pes te rakhen.

Či grupa kaj žondžinel doresela love?

Adža. Dole kaj naležinen te grupa kaj žondžinel doresena love pal do spotkani pe save javena jone zamagdle, ale na pe do jaglatune spotkani. Isof priskirela pal drom i pal soiben so pšitradena javena pe spotkani.

Sir hara možna te javel reprezentanto dre grupa kaj žondžinel?

Ilošč reprezentanti javena panč te efta manuša. Jek reprezentanto javela vikendino pe trin berš moginel do stanovisko te pšedlužinel ješče pe trin berš. Maximalnie moginel te javel šof berš.

Kon žondžinel save isi te javen dre do grupa kaj žondžinel pošli nominacja?

Isofs generalno direktoro decidinel kon isi te javel dre grupa kaj žondžinel, sir nominacjakro ciro pes zakončinel to neve nominacjna lila odnova isi rozdikle. Grupa kaj žondžinel isi te javel ruvno podželono te ružna berša, pleč i cele themesti. Reprezentanten isi te javel ružna kompetencji, adža sir ružna dialekti dre romska, pedagogia, komunikacja, došviatčenio te revitalizacija i baro kontakto šiečovo.

Kones moginaf me te nomininel?

Tu mogines te nomininel manušen kaj tu mišlines jone dena peskri viedza te buti dre čhibiakro centrum. Isi možlivošč kaj te zglošines zainteresovanio i kaj te nominines tut korkores.

Dole kaj keren buti dre Isof len na mogines te nomininel. So jek manuš čhija vikendino te grupa kaj žondžinel i kamel te doresel propozicija kaj te kerel buti dre čhibiakro centrum/Isof to jof na moginel te javel juš reprezentanto dre grupa kaj žondžinel.

Sir me te keraf so me nomininava i kicen moginaf me te nomininel?

Uživin webbformuläret på den här sidan i vipelnin daja informacija kaj Isof počhebinel kaj te moginel te vikendel manušen te grupa kaj žondžinel. Tu mogines te nomininen varekicen manušen, ale dik kaj jame kamas kaj te javel ruvno podželono te ružna berša, pleč i cele themesti.