Čhibiakro centrum romska

Adaj tu mogines te čitinel pal buti savi Isofs isi te začhuvel čhibiakro centrum pe romska.

Isof len isi zadanio vladzati kaj te začhuvel čhibiakro centrum dre do nacjonalno mniejšošč narodovo čbib romska. Čhibiakro centrum isi te del grupake kaj rakirel čhibiasa dre celo them možlivošč kaj te urikirel, te lel pale i te rozvininel romska – adžia kaj čhib moginel te džidžiol duredir dre Švecja. Čhibiakro centrum čhija pšeznačono kaj te javel začhudo dre Stockholm.

Pe daja rig (strona) mogines te čitinel sir buti džal te jangil, pe ružna sposobi te lel udžalo dre buti i te čitinel novini i novinengro lil informacjasa pal so pes kerel i so pes kerela te čhibiakre centrumoskri buti. Baro otčinko do treščati javela tlumačono pe romska.