Kontakto

Adaj isi informacja kontaktenca so isi pitani kaj dotičinen romen i ogulna pitani te vladza.

Instutucja pal čhib i manušengro spomnienio (Isof) isi jek panstvovo vladza. Dava značinel kaj dova so tu bičhaves ke jame pe e-post albo počtasa čhel jek dokumento publično kaj každo kon kamel to moginel te dikhel.

Pitani pal romendi

So isi tut pitani pal romani čhib mognies te lel kontakto jamare romane čhibiakre opiekunosa.

Telefono
0200-24 11 11

Telefonoskro čiro
Ftorko 9-12

E-post
romska@isof.se

Ogulna pitani te Isof

Uživin švecko čhib sir les kontakto jamenca pal ogulna pitani.